Độ ẩm: Ý nghĩa và các loại

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và các loại độ ẩm. Ý nghĩa của độ ẩm: Độ ẩm là một thuật ngữ chung chỉ lượng hơi nước trong không khí. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa độ ẩm và nhiệt độ của không khí. Khả năng của không khí để chứa hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Khả năng giữ nước của

5 cơ sở chính của phân loại khí hậu

Bài viết này đưa ra ánh sáng trên năm cơ sở chính của phân loại khí hậu. Cơ sở là: 1. Phân loại khí hậu dựa trên nhiệt độ 2. Phân loại khí hậu dựa trên lượng mưa 3. Phân loại khí hậu dựa trên thảm thực vật 4. Hệ thống phân loại của Thornthwaite 5. Hệ thống phân loại của Koppen. Cơ sở # 1. Phân loại khí hậu dựa trên nhiệt

Ảnh hưởng của chất ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người

Một mô tả ngắn gọn về tác động của các chất ô nhiễm không khí khác nhau đối với sức khỏe được đưa ra như dưới đây: Các chất ô nhiễm không khí có tác động khác nhau đến cuộc sống của con người, quan trọng nhất là ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người. Tác dụng khác của chúng là trên vật liệu và thảm thực vật. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.

Các hợp chất có mùi: Nguồn và quá trình xử lý

Đọc bài viết này để tìm hiểu về các hợp chất có mùi: 1. Nguồn của các hợp chất có mùi và 2. Các quá trình khử của các hợp chất có mùi. Nguồn của các hợp chất có mùi: Các hợp chất mùi được sản xuất trong các quá trình hóa học khác nhau. Các hợp chất tạo mùi phổ biến là: axit hydrochloric, sulfur dioxide, formaldeh

Kích thước cơ thể và chức năng

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt giữa kích thước cơ thể và cấu trúc chức năng của con người. Sự khác biệt # Kích thước cơ thể cấu trúc: Các kích thước này được đo lường và ghi lại bởi các nhà công thái học với cơ thể của những người ở các vị trí tiêu chuẩn cố định hoặc tĩnh. Hai vị trí tĩnh tiêu chuẩn là vị trí đứng và ngồi. Nhiều đặc tính vật lý có thể được đo trong các đi

Thời kỳ Mughal: Thông tin lịch sử về thời kỳ Mughal

Thời kỳ Mughal: Thông tin lịch sử về thời kỳ Mughal! Người Mughals đã xuất hiện trên bối cảnh Ấn Độ vào đầu thế kỷ 16 cùng với Babur, người cai trị Timurid của Farghana và Kabul, đánh bại người Lodi Sultans của Delhi và Rajput Ranas of Mewar vào năm 1526-27. Con trai của ông Humayun đã thực hiện những nỗ lực không thành

Các lớp đất khác nhau là gì?

Đất là một lớp vật chất mỏng trên bề mặt Trái đất, trong đó thực vật có rễ, nó được tạo thành từ nhiều thứ, như đá phong hóa và thực vật và động vật mục nát. Đất được hình thành trong một thời gian dài. Có các lớp đất khác nhau, được giải thích với sự trợ giúp của sơ đồ đã cho. (Hình 1) Đường chân trời: Lớp đất hữu cơ trên cùng được tạo thành chủ yếu từ rác lá và con người. Một chân

Hiện đại hóa: Giới thiệu, Ý nghĩa, Khái niệm và các chi tiết khác

Giới thiệu: Khái niệm về Hiện đại, Hiện đại và Hiện đại hóa rất nổi tiếng, chủ yếu là do sự mơ hồ và mơ hồ của chúng. Mỗi cái đều thiếu ý nghĩa chính xác. Hiện đại hóa đã có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, trong những năm 1950 và 1960. Cách mạng công nghiệp ở Anh và ở một mức độ nào đó, Cách mạng Pháp ở Pháp đã đưa Hiện đại hóa