Độ ẩm: Ý nghĩa và các loại

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và các loại độ ẩm. Ý nghĩa của độ ẩm: Độ ẩm là một thuật ngữ chung chỉ lượng hơi nước trong không khí. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa độ ẩm và nhiệt độ của không khí. Khả năng của không khí để chứa hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Khả năng giữ nước của

Biến thể và mối quan hệ giữa PET và PE

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các biến thể và mối quan hệ giữa PET và PE. Biến thể trong PET và EP: Giá trị thấp nhất của PET cũng như EP đã đạt được trong các tháng của tháng 12 và tháng 1 và các giá trị cao nhất đã đạt được trong các tháng của tháng năm và tháng sáu. Lượng bốc hơi của Pan trong tháng 1 là 48, 1 mm và PET cho tháng này dao động từ 12,

Ô nhiễm không khí: Nguồn và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí

Một số nguồn và tác động chính của ô nhiễm không khí như sau: Ô nhiễm không khí là sự ô nhiễm không khí bởi các khí độc hại và các hạt nhỏ của chất rắn và chất lỏng (hạt) ở nồng độ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính là động cơ vận chuyển, năng lượng và nhiệt, quy trình công nghiệp và đốt chất thải rắn. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg Nguồn gây ô nhiễm không

Hấp phụ các chất ô nhiễm dạng khí

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự hấp phụ của các chất ô nhiễm dạng khí với phương pháp thiết kế hấp phụ cố định trên giường. Giới thiệu về sự hấp phụ của các chất ô nhiễm khí: Khi một chất lỏng chứa một số chất phân tán được tiếp xúc với một số hạt rắn được xử lý / chuẩn bị đặc biệt, các phân tử của các chất phân tán có thể được giữ lại trên bề mặt của các hạt rắn. Hiện tượng này được gọi là hấp phụ. Vật liệu rắn được gọi là chất hấp phụ và chất được giữ lại trên chất hấp phụ được gọi là chất hấp phụ. Hấp phụ không chỉ

Kích thước cơ thể và chức năng

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt giữa kích thước cơ thể và cấu trúc chức năng của con người. Sự khác biệt # Kích thước cơ thể cấu trúc: Các kích thước này được đo lường và ghi lại bởi các nhà công thái học với cơ thể của những người ở các vị trí tiêu chuẩn cố định hoặc tĩnh. Hai vị trí tĩnh tiêu chuẩn là vị trí đứng và ngồi. Nhiều đặc tính vật lý có thể được đo trong các đi

Kỹ thuật in vải: Kalamkari, cà vạt và thuốc nhuộm, Batik và thêu

Kỹ thuật in vải: Kalamkari, cà vạt và thuốc nhuộm, Batik và thêu! Kỹ thuật in vải bao gồm in trực tiếp phổ biến trong đó các khối gỗ được chạm khắc được sử dụng để in bông hoặc lụa tẩy trắng; chống in mà sử dụng một miếng dán của các vật liệu khác nhau để in các phần của vải không được nhuộm; và in vải bằng cách sử dụng chất gắn màu. Kalamkari: Kalamkari, nghĩa đen là "bút thủ công" là một nghệ thuật liên quan đến in khối tay ngoài việc vẽ

Thời kỳ Mughal: Thông tin lịch sử về thời kỳ Mughal

Thời kỳ Mughal: Thông tin lịch sử về thời kỳ Mughal! Người Mughals đã xuất hiện trên bối cảnh Ấn Độ vào đầu thế kỷ 16 cùng với Babur, người cai trị Timurid của Farghana và Kabul, đánh bại người Lodi Sultans của Delhi và Rajput Ranas of Mewar vào năm 1526-27. Con trai của ông Humayun đã thực hiện những nỗ lực không thành

Hiện đại hóa: Giới thiệu, Ý nghĩa, Khái niệm và các chi tiết khác

Giới thiệu: Khái niệm về Hiện đại, Hiện đại và Hiện đại hóa rất nổi tiếng, chủ yếu là do sự mơ hồ và mơ hồ của chúng. Mỗi cái đều thiếu ý nghĩa chính xác. Hiện đại hóa đã có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, trong những năm 1950 và 1960. Cách mạng công nghiệp ở Anh và ở một mức độ nào đó, Cách mạng Pháp ở Pháp đã đưa Hiện đại hóa