3 phương án khác nhau để thúc đẩy xuất khẩu và thu được ngoại hối

Một số kế hoạch quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu và thu được ngoại hối như sau:

Chính phủ Ấn Độ đã đóng khung một số kế hoạch để thúc đẩy xuất khẩu và để có được ngoại hối.

Hình ảnh lịch sự: onlinefx.westernunion.com/uploadedimages/content/ Shared / 04-980lahoma490.jpg

Các chương trình này (các cơ sở nhập khẩu được cung cấp cho các nhà xuất khẩu) cấp các ưu đãi và các lợi ích khác, bao gồm các khía cạnh sau:

1) Xúc tiến xuất khẩu của Đề án hàng hóa vốn (EPCG):

Kế hoạch EPCG đã được giới thiệu để cho phép nhà xuất khẩu nhà sản xuất nhập khẩu máy móc và hàng hóa vốn khác để sản xuất xuất khẩu với mức giá ưu đãi hoặc không có thuế tùy chỉnh nào cả. Cơ sở phải tuân theo nghĩa vụ xuất khẩu, nghĩa là, nhà xuất khẩu được yêu cầu đảm bảo xuất khẩu có giá trị tối thiểu nhất định. EPCG cho phép hàng hóa vốn sản xuất ở mức thuế 5% tùy theo nghĩa vụ xuất khẩu tương đương với 8 lần thuế được lưu đối với hàng hóa vốn nhập khẩu theo chương trình EPCG được thực hiện trong khoảng thời gian 8 năm kể từ ngày cấp giấy phép.

Theo đề án EPCG, hàng hóa vốn có thể được nhập khẩu với thuế suất thuế hải quan ưu đãi 25% giá trị CIF với nghĩa vụ xuất khẩu gấp 3 lần giá trị CIF phải đạt được trong vòng 4 năm. Thuế sẽ được giảm thêm xuống 15% giá trị CIF trong đó nghĩa vụ xuất khẩu được thực hiện bằng 4 lần giá trị CIF trong khoảng thời gian 5 năm.

2) Các chương trình miễn thuế:

Một nhà xuất khẩu phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế. Để thành công, ngoài chất lượng tốt và giao hàng nhanh chóng, khả năng cạnh tranh về giá là một yếu tố quan trọng. Nếu các sản phẩm bị ràng buộc cho thị trường nước ngoài chịu gánh nặng thuế và thuế tương tự như thị trường trong nước, chúng sẽ không cạnh tranh về giá và do đó, sẽ tìm thấy ít nhu cầu ở nước ngoài.

Sau đây là hai chương trình miễn thuế do Chính phủ Ấn Độ đưa ra nhằm giảm gánh nặng thuế hải quan đối với các sản phẩm xuất khẩu:

i) Giấy phép nâng cao / Chương trình ủy quyền nâng cao:

Một ủy quyền trước được ban hành để cho phép nhập khẩu miễn thuế các đầu vào, được kết hợp một cách vật lý trong sản phẩm xuất khẩu (tạo ra sự trợ cấp thông thường cho lãng phí). Ngoài ra, nhiên liệu, dầu, năng lượng, chất xúc tác được tiêu thụ / sử dụng để có được sản phẩm xuất khẩu, cũng có thể được cho phép. DGFT, bằng phương tiện Thông báo công cộng, có thể loại trừ bất kỳ (các) sản phẩm nào khỏi mục đích của Ủy quyền trước.

ii) Chương trình ủy quyền nhập khẩu miễn thuế:

DFIA được ban hành để cho phép nhập khẩu miễn thuế đầu vào, nhiên liệu, dầu, nguồn năng lượng, chất xúc tác cần thiết cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

DGFT, bằng phương tiện Thông báo công cộng, có thể loại trừ bất kỳ (các) sản phẩm nào khỏi mục đích của DFIA. Chương trình này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2006.

3) Đề án miễn thuế:

Nhiệm vụ miễn thuế schcme bao gồm:

i) Nhiệm vụ rút lại Schcme:

Các chương trình khác nhau như EOU, SEZ, DEEC, sản xuất theo trái phiếu, v.v., có sẵn để có được đầu vào mà không phải trả thuế hải quan / thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc được hoàn trả thuế đối với đầu vào. Trong trường hợp của Central Excise, các nhà sản xuất có thể sử dụng tín dụng thuế Cenvat trả cho đầu vào và sử dụng tương tự để thanh toán thuế đối với các hàng hóa khác được bán ở Ấn Độ, hoặc họ có thể được hoàn lại tiền. Đề án như sản xuất theo trái phiếu cũng có sẵn cho hải quan. Các nhà sản xuất hoặc bộ xử lý không thể sử dụng bất kỳ chương trình nào trong số này có thể tận dụng 'nhược điểm của nhiệm vụ'.

ii) Chương trình sổ tiết kiệm quyền lợi:

Kế hoạch sổ tiết kiệm nhiệm vụ (DEPB) được tạo ra cho những nhà xuất khẩu muốn tận dụng cơ sở nhập khẩu các đầu vào khác nhau và các mặt hàng được phê duyệt khác theo chương trình sau xuất khẩu. Do đó, chương trình này hoạt động theo một quy trình hoàn toàn ngược lại với Chương trình ủy quyền trước, cho phép nhập khẩu trước khi xuất khẩu.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019