5 phương pháp quan trọng để trả thù lao cho nhân viên bán hàng

Các phương pháp quan trọng được sử dụng để trả thù lao cho nhân viên bán hàng là: (1) cơ sở tiền lương (2) cơ sở hoa hồng (3) tiền lương và cơ sở hoa hồng (4) hoa hồng gộp và (5) chia sẻ lợi nhuận.

(1) Cơ sở tiền lương:

Theo phương pháp này, nhân viên bán hàng được trả lương cố định bất kể số tiền bán hàng bị ảnh hưởng bởi họ. Đây là phương pháp phổ biến nhất được thông qua bởi các tổ chức khác nhau. Ông được đưa ra một thang lương với mức tăng hàng năm.

Phương pháp này đơn giản trong hoạt động và liên quan đến chi phí hành chính ít hơn. Các nhân viên bán hàng được đảm bảo về một số tiền cố định vào cuối mỗi tháng, cung cấp cho anh ta cảm giác an toàn trong công việc. Nó làm giảm doanh thu của nhân viên bán hàng và rất hữu ích trong việc giành được sự tự tin, lòng trung thành và tinh thần của họ. Nó tiếp tục giảm thiểu khả năng hiểu lầm giữa người sử dụng lao động và nhân viên.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, phương pháp này cũng bị một số nhược điểm nhất định. Nó không cung cấp bất kỳ động lực cho nhân viên bán hàng hiệu quả. Anh ta không nhận được bất cứ điều gì thêm ngay cả khi anh ta đạt được nhiều mục tiêu bán hàng hơn. Phương pháp này không phân biệt giữa người lao động hiệu quả và không hiệu quả. Hệ thống này làm cho nhân viên bán hàng không hoạt động và ít tham gia.

(2) Cơ sở của Ủy ban:

Theo phương pháp này, nhân viên bán hàng được trả phần trăm cố định trên doanh số bằng hoa hồng. Với sự gia tăng doanh số, hoa hồng tăng và với sự sụt giảm, nó rơi xuống. Phương pháp đầu tiên hoàn toàn dựa trên cơ sở thời gian và phương pháp này dựa trên hệ thống tỷ lệ mảnh, tức là thanh toán được thực hiện theo khối lượng bán hàng đạt được của một nhân viên bán hàng. Tỷ lệ hoa hồng thường được xác định trước.

Phương pháp này có thể được sử dụng thành công bởi các chủ trương mới. Nó cung cấp cho nhân viên bán hàng hiệu quả. Họ càng bán, họ càng nhận được nhiều. Khối lượng bán hàng có thể được tăng lên. Hệ thống này đảm bảo các dịch vụ của nhân viên bán hàng không thể tham gia thường xuyên.

Nó liên quan đến chi phí hành chính ít hơn. Nó phân biệt rõ ràng hiệu quả với nhân viên bán hàng không hiệu quả. Phương pháp này đảm bảo tính linh hoạt hơn so với cơ sở tiền lương.

Hệ thống cũng bị một số nhược điểm nhất định. Nó đảm bảo không có bảo mật cho nhân viên bán hàng vì nó hoạt động nghiêm ngặt theo nguyên tắc thêm nhiều hoa hồng bán hàng hơn và không bán hàng không hoa hồng. Điều này dẫn đến sự không chắc chắn của thu nhập.

Các nhân viên bán hàng thường áp dụng các phương tiện gây khó chịu để tăng doanh số để kiếm thêm hoa hồng. Hệ thống này không phù hợp trong thời kỳ trầm cảm và những giai đoạn thay đổi đột ngột về nhu cầu. Để kiếm được nhiều tiền hơn và tăng doanh số, nhân viên bán hàng có thể bán hàng hóa bằng tín dụng.

Bán tín dụng có thể dẫn đến các khoản nợ xấu trên tài khoản kiểm soát không thu hồi đối với các hoạt động của nhân viên bán hàng là khó khăn trong hệ thống này. Trong thời gian doanh số giảm, nó đảm bảo lợi nhuận ít hơn cho các nhân viên bán hàng, điều này ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sự nhiệt tình của họ, từ đó dẫn đến sự không hài lòng và bất mãn giữa họ.

(3) Cơ sở tiền lương và hoa hồng:

Đây là sự kết hợp của hai phương pháp đầu tiên. Một nhân viên bán hàng được đảm bảo một mức lương cố định và một tỷ lệ cố định trên doanh số cũng được đảm bảo. Điều này cung cấp ưu đãi cao hơn và tăng thù lao cho nhân viên bán hàng. Phương pháp này nhằm mục đích loại bỏ những hạn chế của hai phương pháp đầu tiên.

Mức lương cung cấp cho anh ta cảm giác an toàn, trong khi hoa hồng cung cấp động lực để đạt được doanh số tăng. Phương pháp này ngày càng được công nhận và trở nên phổ biến rộng rãi trong những ngày này. Nó phân biệt hiệu quả với nhân viên bán hàng không hiệu quả và làm cho nhân viên bán hàng trung thành với tổ chức.

(4) Ủy ban gộp:

Hệ thống này được thiết kế để loại bỏ sự bất hòa phát sinh trên tài khoản phân phối lãnh thổ và khu vực cho nhân viên bán hàng hiệu quả. Ở một số khu vực, hàng hóa được bán rất dễ dàng mà không cần nhiều nỗ lực bán hàng, mặt khác ở một số khu vực nhất định không dễ bán như vậy.

Mọi nhân viên bán hàng đều thích có khu vực mà việc bán hàng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng. Nhưng không thể phân bổ các khu vực như vậy cho mỗi nhân viên bán hàng. Do đó, nhân viên bán hàng hoạt động trong các khu vực khó khăn trong một khu vực cụ thể gộp hoa hồng của họ và phân phối đồng đều giữa họ.

(5) Chia sẻ lợi nhuận:

Một số tổ chức cung cấp một số lợi nhuận cho nhân viên bán hàng cùng với tiền lương và hoa hồng. Nó là một kế hoạch bổ sung cho các phương pháp đã đề cập ở trên. Nó rất hữu ích trong việc tăng tinh thần của các nhân viên bán hàng và tăng cường các cuộc họp của họ.


Đề XuấT

Tại sao SCM là bắt buộc? (5 nhu cầu)
2019
Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử - Đã thảo luận!
2019
Protein có phải là polymer của axit amin không? - Đã trả lời!
2019