Bức xạ thích ứng của sự tiến hóa khác biệt: Định nghĩa, ví dụ và ý nghĩa

Bức xạ thích ứng của sự tiến hóa khác biệt: Định nghĩa, ví dụ và ý nghĩa!

1. Định nghĩa:

Đó là quá trình tiến hóa của các loài khác nhau trong một khu vực địa lý nhất định, trong đó các thành viên khác nhau của cùng một loài được phát triển dọc theo các dòng khác nhau trong các môi trường sống khác nhau của cùng một khu vực.

Đó là một ví dụ về sự tiến hóa khác nhau.

2. Ví dụ:

(i) Các bức xạ thích ứng ở chim sẻ của Darwin:

Giải thích trong các bằng chứng sinh học của sự tiến hóa.

(ii) Bức xạ thích ứng trong Marsupials (Metatherians):

Darwin giải thích rằng các nhà đo lường với sự hiện diện của số ít người euther, sống sót, phát triển và phát triển theo các dòng khác nhau bằng tiến hóa khác nhau (hoặc bức xạ thích ứng) ở vùng Austrahan (Hình 7.32) như được tìm thấy ở chim sẻ ở Quần đảo Galapagos.

(iii) Bức xạ thích ứng ở động vật có vú:

Đầu thời kỳ kỷ Phấn trắng, động vật có vú nhau thai trở nên khác biệt so với thú có túi. Trong thời kỳ Eocene và Oligocene, hầu hết các đơn đặt hàng của động vật có vú bắt nguồn di chuyển vào các môi trường sống khác nhau và các hốc sinh thái bị bỏ trống bởi những con khủng long đã tuyệt chủng.

Bức xạ thích ứng ở động vật có vú dựa trên cấu trúc chi như trong Hình 7.33. Tổ tiên chung nguyên thủy là một động vật trên cạn, giống như chuột chù, với các chi thực vật ngắn năm ngón không có chuyên môn cụ thể.

Từ động vật có vú thân này, các loại động vật có vú hiện đại khác nhau đã phát triển bằng cách sửa đổi các chi và các cấu trúc khác thích nghi với nhiều môi trường sống. Năm chế độ sinh hoạt cơ bản là: Chạy (ở hươu, cheetah, v.v.), đào hang (ở nốt ruồi, gặm nhấm và thỏ), leo cây (trong sóc và lười), bay (ở dơi và sóc bay) và bơi ( trong hải cẩu, cá voi, v.v.).

3. Ý nghĩa:

Bức xạ thích ứng giúp tiến hóa vĩ mô, phân chia một nhóm thành nhiều nhóm mới.


Đề XuấT

Chi chính: Phytophthora và Pythium là quan trọng nhất trong họ Pythiaceae
2019
Marketing phát triển như thế nào? (Giải thích với các đặc điểm khác biệt)
2019
Lựa chọn công nghệ cho tăng trưởng kinh tế (7 khó khăn)
2019