ô nhiễm không khí

Những lưu ý hữu ích về mô hình chất lượng không khí

Những lưu ý hữu ích về mô hình chất lượng không khí! Các mô hình chất lượng không khí là công cụ chính để phát thải liên quan đến các tác động chất lượng không khí. Mô hình, lần lượt, yêu cầu dữ liệu đầu vào chấp nhận được cho khí thải, địa hình bề mặt, thông số khí tượng, cấu hình thụ thể, chất lượng không khí cơ sở và các điều kiện ban đầu và ranh giới cho từng kịch bản mô hình. Vì chất lượng và độ tin cậy của đầu ra mô hình không bao giờ có thể tốt hơn đầu vào, nên việc kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào là m

Ảnh hưởng của chất ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người

Một mô tả ngắn gọn về tác động của các chất ô nhiễm không khí khác nhau đối với sức khỏe được đưa ra như dưới đây: Các chất ô nhiễm không khí có tác động khác nhau đến cuộc sống của con người, quan trọng nhất là ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người. Tác dụng khác của chúng là trên vật liệu và thảm thực vật. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.

Ô nhiễm không khí: 4 biện pháp phòng ngừa chính để kiểm soát ô nhiễm không khí (Ghi chú)

Sau đây là các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát ô nhiễm không khí: 1. Ô nhiễm phải được kiểm tra tại nguồn phát thải, như trong các nhà máy, động cơ, ô tô, chuyển đổi và sửa đổi nguyên liệu. Hình ảnh lịch sự: media.carbonated.tv/94617_story__Air%20Pollutions%20china.jpeg 2. Chất ô nhiễm được giải phóng từ nguồn nên được thu gom và gửi

Ô nhiễm không khí: Nguồn và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí

Một số nguồn và tác động chính của ô nhiễm không khí như sau: Ô nhiễm không khí là sự ô nhiễm không khí bởi các khí độc hại và các hạt nhỏ của chất rắn và chất lỏng (hạt) ở nồng độ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính là động cơ vận chuyển, năng lượng và nhiệt, quy trình công nghiệp và đốt chất thải rắn. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg Nguồn gây ô nhiễm không

5 phương pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm không khí (được giải thích bằng sơ đồ)

Một số phương pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm không khí như sau: (a) Phương pháp khắc phục nguồn (b) Thiết bị kiểm soát ô nhiễm (c) Khuếch tán chất ô nhiễm trong không khí (d) Phân vùng thực vật (e) Phân vùng. (a) Phương pháp sửa lỗi nguồn: Các ngành công nghiệp đóng góp lớn đối với việc gây ô nhiễm không khí. Sự hình thành các chất ô nhiễm có thể được ngăn chặn và phát thải của chúng có thể được gi

Sửa đổi tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia

Bộ Môi trường và Rừng hân hạnh thông báo về việc công bố Tiêu chuẩn Chất lượng không khí xung quanh quốc gia sửa đổi năm 2009 trong Công báo. Các giới hạn tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh này cung cấp một khung pháp lý để kiểm soát ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các tiêu chuẩn Chất lượng không khí xung quanh quốc gia (NAAQS) hiện có trước đây đã đ

Thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí

Có nhiều công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí và các chiến lược quy hoạch sử dụng đất có sẵn để giảm ô nhiễm không khí. Các mặt hàng sau đây thường được sử dụng làm thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí bởi các thiết bị công nghiệp hoặc vận tải. Họ có thể tiêu diệt các chất gây ô nhiễm hoặc loại bỏ chúng khỏi luồng khí thải trước k

Tác động chính của chất gây ô nhiễm không khí cá nhân

Một số tác động chính của chất gây ô nhiễm không khí riêng lẻ như sau: 1. Hợp chất carbon 2. Hiệu ứng nhà kính 3. Hợp chất lưu huỳnh 4. Oxit nitơ (NOx) 5. Mưa axit 6. Ozone (O3) 7. Fluorocarbons 8. Hydrocarbon 9. Kim loại 10. Sản phẩm quang hóa 11. Vật chất hạt (PM) 12. Chất độc. 1. Hợp chất carbon: Hai chất gây ô nhiễm qu

Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí

Từ lâu, con người đã thải chất thải vào khí quyển và những chất ô nhiễm này đã biến mất cùng với gió. Chúng tôi đã thấy rằng các nguồn ô nhiễm không khí chính là: (i) Xe cơ giới, (ii) Các ngành công nghiệp, đặc biệt là chất thải ống khói của họ, (iii) Các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than), làm nhà máy nhiệt điện. Các bước cần được thực hiện để kiểm soát ô nhiễm tại nguồn (phòng ngừa) cũng như sau khi thải ra cá

Loại bỏ các hợp chất nitơ

Đọc bài viết này để tìm hiểu về các quá trình khử của các hợp chất nitơ: 1. Loại bỏ các hợp chất cơ bản và 2. Loại bỏ các hợp chất có tính axit. Loại bỏ các hợp chất cơ bản : Nguồn: Một số hoạt động công nghiệp và quy trình sản xuất gây ra sự phát thải các hợp chất nitơ cơ bản, chẳng hạn như amoniac, amin, pyridin, v.v. Quy trình xử lý: Các hợp chất được nêu ở trên là cơ bản trong tự nhiên và có tính phản ứng cao. Chún

Phương pháp cắt giảm của VOC

Đọc bài viết này để tìm hiểu về hai phương pháp khử của VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi): 1. Phương pháp vật lý và 2. Phương pháp đốt cháy. Các phương pháp vật lý: Các phương pháp vật lý là ngưng tụ, hấp thụ và hấp phụ. Các phương pháp này có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc theo chuỗi khi có ý định phục hồi VOC vì giá trị thị trường của chúng. Ngưng tụ: Quá trình này bao gồm làm mát trực tiếp hoặc gián tiếp một luồng khí có ảnh hưởng có chứa VOC dưới điểm sư

Quy trình xử lý của Dioxide lưu huỳnh

Bài viết này đưa ra ánh sáng về hai quá trình khử khí lưu huỳnh điôxít. Các quy trình xử lý là: 1. Quy trình khô và 2. Quy trình ướt. Quy trình xử lý số 1. Quy trình khô: Trong các quy trình này, khí thải mang SO 2 được xử lý bằng hóa chất khi không có nước. Quá trình vứt khô đá vôi Quá trình đá vôi / Dolomite : Trong qu

Các hợp chất có mùi: Nguồn và quá trình xử lý

Đọc bài viết này để tìm hiểu về các hợp chất có mùi: 1. Nguồn của các hợp chất có mùi và 2. Các quá trình khử của các hợp chất có mùi. Nguồn của các hợp chất có mùi: Các hợp chất mùi được sản xuất trong các quá trình hóa học khác nhau. Các hợp chất tạo mùi phổ biến là: axit hydrochloric, sulfur dioxide, formaldeh

Quá trình khử khí của Hydrogen Sulphide

Bài viết này đưa ra ánh sáng về các quá trình khử của hydro sunfua. Các quy trình xử lý là: 1. Quy trình khô và 2. Quy trình ướt. Quy trình xử lý số 1. Quy trình khô : Quá trình khô để loại bỏ H 2 S khỏi khí thải được thực hiện bằng cách phản ứng H 2 S với oxit sắt hoạt hóa. Sản phẩm phản ứng là sắt sunfua. Fe 2 O 3 + 3 H 2 S sân Tập> Fe 2 S 3

Hấp phụ các chất ô nhiễm dạng khí

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự hấp phụ của các chất ô nhiễm dạng khí với phương pháp thiết kế hấp phụ cố định trên giường. Giới thiệu về sự hấp phụ của các chất ô nhiễm khí: Khi một chất lỏng chứa một số chất phân tán được tiếp xúc với một số hạt rắn được xử lý / chuẩn bị đặc biệt, các phân tử của các chất phân tán có thể được giữ lại trên bề mặt của các hạt rắn. Hiện tượng này được gọi là hấp phụ. Vật liệu rắn được gọi là chất hấp phụ và chất được giữ lại trên chất hấp phụ được gọi là chất hấp phụ. Hấp phụ không chỉ

Thải bỏ một chất thải khí (Có sơ đồ)

Xử lý một nỗ lực khí! Một dòng nước thải khí được tạo ra trong một đơn vị công nghiệp cuối cùng phải được thải vào khí quyển, . Trước khi thải, nó phải được xử lý đúng cách để làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm (cả hạt và khí) đến giới hạn cho phép của chúng. Xả / xử lý được thực hiện thông qua một ngăn xếp. Một chồng hoặc ống khói là một ống dẫn hình trụ h

Phương pháp xử lý hóa học và các chất ô nhiễm dạng khí

Bài viết này đưa ra ánh sáng về ba phương pháp xử lý hóa học hàng đầu được sử dụng để làm sạch các chất ô nhiễm khí. Các phương pháp là: 1. Thiêu đốt nhiệt 2. Thiêu đốt xúc tác và 3. Oxy hóa sinh học. Phương pháp # 1. Thiêu đốt nhiệt: Trong ba phương pháp được sử dụng để oxy hóa VOC, quá trình đốt nhiệt diễn ra ở nhiệt độ khoảng 650 ° C hoặc cao hơn, trong khi các phương pháp khác được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn. Để đốt, tức là, đốt cháy hai thành phần, cụ thể là, một chất dễ cháy và oxy là bắt buộc. Các VOC có trong dòng khí thải tạo thành th

Hấp thụ các chất ô nhiễm dạng khí (Có tính toán)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự hấp thụ các chất ô nhiễm dạng khí: - 1. Giới thiệu về quá trình hấp thụ 2. Lý thuyết hấp thụ 3. Thiết bị hấp thụ và 4. Phương pháp thiết kế tháp đóng gói. Giới thiệu về quá trình hấp thụ: Khi một loại khí thải có chứa một số chất ô nhiễm dạng khí được tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng, một số chất ô nhiễm có thể được chuyển sang chất lỏng. Quá trình chuyển giao này có thể xảy ra do sự hòa tan các chất ô nhiễm trong chất lỏng hoặc do các phản ứng hóa học của các chất ô nhiễm với

6 thiết bị hàng đầu để loại bỏ chất gây ô nhiễm Gas-Borne

Bài viết này đưa ra ánh sáng trên sáu thiết bị hàng đầu để loại bỏ các chất ô nhiễm sinh ra từ khí. Các thiết bị là: 1. Bộ tách trọng lực 2. Bộ tách quán tính 3. Bộ tách ly tâm 4. Bộ lọc 5. Bộ lọc bụi tĩnh điện và 6. Máy chà sàn. Thiết bị số 1. Bộ định vị trọng lực: Khi một luồng khí đầy bụi chảy qua

Phương pháp theo dõi ô nhiễm không khí: 4 phương pháp

Các điểm sau đây nêu bật bốn phương pháp giám sát ô nhiễm không khí. Các phương pháp là: 1. Lấy mẫu 2. Giám sát hạt 3. Giám sát chất ô nhiễm khí và 4. Thu thập và phân tích mẫu một cách thuận tiện. Phương pháp # 1. Lấy mẫu: Bước đầu tiên để theo dõi các chất gây ô nhiễm từ khí là lấy mẫu đại diện. Một thiết lập được sử dụng để thu thập mẫu và phân tích các chất ô nhiễm có trong nó thường đ