ngân hàng

Quy định tiền tệ và quản lý tín dụng của RBI

Quy định tiền tệ và quản lý tín dụng của RBI! Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chủ yếu được thành lập như một cơ quan quản lý tiền tệ. Chức năng chính của nó là xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ đề cập đến việc sử dụng các công cụ trong phạm vi kiểm soát của ngân hàng trung ương để ảnh hưởng đến mức tổng cầu của hàng hóa và dịch vụ theo quy định của cung ứng tiền và tín dụng. Ngân hàng Dự trữ tìm cách kiểm soát và điều tiết dòng tín dụng trong nền kinh tế để có thể duy trì tiến độ phát triển và thúc đẩy duy trì sự ổn

Những nỗ lực của RBI đối với việc thúc đẩy tài chính công nghiệp

Những nỗ lực của RBI đối với việc thúc đẩy tài chính công nghiệp! Công nghiệp hóa nhanh chóng là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Điều kiện tiên quyết của sự phát triển công nghiệp là năm chữ M: Đàn ông, Vật liệu, Máy móc, Quản lý và Tiền bạc. Trong số tiền này, là thiết yếu chính. Tiền trong công nghiệp đến từ tài chính công ng

Báo cáo của nhóm công tác về tái cấu trúc các ngân hàng khu vực công yếu

Báo cáo của nhóm công tác về tái cấu trúc các ngân hàng khu vực công yếu! Một trong những vấn đề lớn mà ngành ngân hàng quốc tế phải đối mặt là làm thế nào để tăng cường cơ sở vốn của các ngân hàng và làm thế nào để chúng trở nên kiên cường trước các rủi ro gia tăng. Mọi người đều đồng ý rằng việc xây dựng các khoản nợ xấu (NPL) là một yếu tố quan trọng là

RRBs: Cơ cấu và chức năng của các ngân hàng nông thôn khu vực

Cơ cấu và chức năng của các ngân hàng nông thôn khu vực! Ngân hàng nông thôn khu vực (RRBs) nhằm cung cấp tín dụng và các cơ sở khác cho nông dân nhỏ và cận biên, lao động nông nghiệp, nghệ nhân và doanh nhân nhỏ ở nông thôn. Đạo luật RRB, 1986, trao quyền cho Chính phủ Trung ương thành lập một Lãnh thổ Nhà nước hoặc Liên minh một hoặc nhiều RRB khi bất kỳ ngân hàng tài trợ nào đưa ra yêu cầu như vậy Ngân hàng tài trợ hỗ trợ RRB bằng nhiều cách bằng cách đăng ký vốn cổ phần của mình, bằng cách giúp đỡ thành lập, bằng cách hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo cán bộ của mình, và nói chung cung cấp hỗ tr

Đánh giá hiệu suất của ICICI cho đến ngày 31 tháng 3 năm 1998

Đọc bài viết này để tìm hiểu về đánh giá về hiệu suất của ICICI cho đến ngày 31 tháng 3 năm 1998! Tập đoàn đã đạt được một tiến bộ to lớn trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Khu vực doanh nghiệp. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 1998, tổng số tiền cho vay bị xử phạt là Rup. 1145, 2 tỷ nhưng tổng số tiền giải ngân là Rup. 684, 0 tỷ đồng. Hỗ trợ tài chính này

Ngân hàng Thế giới: Chức năng, Tổ chức, Hoạt động và Phê bình

Ngân hàng Thế giới: Chức năng, Tổ chức, Hoạt động và Phê bình! Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), còn được gọi là Ngân hàng Thế giới, được thành lập cùng lúc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giải quyết vấn đề đầu tư quốc tế. Vì IMF được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tạm thời trong việc khắc phục sự khó khăn trong

Đặc điểm nổi bật của Ủy ban Narasimham

Các tính năng nổi bật của Báo cáo Ủy ban Narasimham như sau: 1. Theo Ủy ban, hệ thống tài chính có một vai trò quan trọng trong việc huy động tiết kiệm và sử dụng sản xuất của họ bằng cách phân bổ hiệu quả. Do đó, cách tiếp cận của ủy ban để đảm bảo cải cách khu vực tài chính là đảm bảo ngành dịch vụ tài chính hoạt động trên cơ sở linh hoạt hoạt động và tự chủ về chức năng, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và lợi nhuận. Tính toàn vẹn và tự chủ trong hoạt động của các ngân hàng và Tổ chức tài chính phát triển (DFIs) phải được đảm bảo cho mục đích này. 2. Hệ

Chính sách giá tăng chậm: Hạn chế và lợi thế

Chính sách giá tăng chậm: Những hạn chế và lợi thế! Chính sách giá tăng chậm hoặc lạm phát nhẹ: Chống lại sự ổn định giá cứng nhắc, một số nhà kinh tế đã ủng hộ chính sách tăng giá nhẹ nhàng theo các cách sau: 1. Nó sẽ ngăn ngừa thiếu việc làm và trầm cảm. Nó mang lại sự kích thích liên tục cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư và mở rộng, đ

Đánh giá về các công cụ kiểm soát tín dụng chung được sử dụng bởi Ngân hàng Trung ương

Đánh giá về các công cụ kiểm soát tín dụng chung được sử dụng bởi Ngân hàng Trung ương! Tất cả các công cụ chung này của kiểm soát tín dụng định lượng, viz., Chính sách lãi suất ngân hàng, hoạt động thị trường mở và tỷ lệ dự trữ biến đổi có điểm chung là tính khách quan và tính tổng quát cao. Ngoài ra, ảnh hưởng của họ đối với khối lượng tín dụng chủ yếu được thể hiện bằng hiệu ứng của

6 hình thức kiểm soát được sử dụng bởi Ngân hàng Trung ương để kiểm soát tín dụng chọn lọc

Đối với mục đích kiểm soát tín dụng có chọn lọc, ngân hàng trung ương thường sử dụng các hình thức kiểm soát sau đây, theo thời gian. 1. Đảm bảo quy định cho vay bằng cách ấn định các yêu cầu ký quỹ: Việc thực hành yêu cầu ký quỹ được tất cả các nhân viên ngân hàng áp dụng để xác định giá trị khoản vay của bảo đảm tài sản thế chấp được cung cấp bởi người vay. Giá trị khoản vay của chứng khoán = Giá trị thị trường của chứng khoán - Số tiền ký quỹ. Do đó, giá trị cho vay của một cổ phần

Chính sách lãi suất ngân hàng (BRP) được sử dụng bởi một ngân hàng trung ương

Đọc bài viết này để tìm hiểu về chính sách lãi suất ngân hàng (BRP) được sử dụng bởi một ngân hàng trung ương! Tỷ giá ngân hàng là vũ khí kiểm soát tín dụng truyền thống được sử dụng bởi một ngân hàng trung ương. Để thực hiện chức năng của mình là người cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại, nó sẽ chiết khấu các hóa đơn hạng nhất hoặc cho vay trước các chứng khoán được chấp thuận. Một ý tưởng cụ thể liên quan đến kỹ thuật lãi suất ngân hàng có thể có từ định nghĩa về chính sách lãi suất ngân hàng của Ngân hàng Dự

Hạn chế của kiểm soát tín dụng chọn lọc của các ngân hàng trung ương

Những hạn chế của kiểm soát tín dụng chọn lọc như sau: 1. Kiểm soát tín dụng chọn lọc được áp dụng, khi mọi thứ được xem xét cho các ngân hàng thương mại và chỉ tín dụng ngân hàng. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng nói chung vẫn nằm ngoài tầm ngắm của ngân hàng trung ương, và ở mức độ đó, các mục tiêu mong muốn của kiểm soát tín dụng chọn lọc cũng bị suy yếu bởi các nguồn tín dụng thay thế, bên ngoài lĩnh vực tiền có tổ chức, chẳng hạn như moneylenders, black ( hoặc không đếm được) tiền với người dân, v.v. 2. Rất khó để các ngân hàng đảm bảo các khoản ứng trước cho người vay không được chi ch

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt thay đổi Phương pháp kiểm soát tín dụng được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương

Phương pháp kiểm soát tín dụng thay đổi tỷ lệ dự trữ tiền mặt được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương! Tỷ lệ dự trữ tiền mặt thay đổi là phương pháp kiểm soát tín dụng tương đối mới được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương trong thời gian gần đây. Năm 1935, lần đầu tiên Hệ thống Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã áp dụng nó. Ở các quốc gia

Các biện pháp kiểm soát tiền được RBI thông qua

Các biện pháp kiểm soát tiền được RBI thông qua! Trong kỷ nguyên kế hoạch, trong nỗ lực kiểm tra lạm phát, Chính phủ Ấn Độ và Ngân hàng Dự trữ đã dành ưu tiên cao cho kiểm soát tiền tệ. Chính sách tiền tệ trong nước, do đó, nổi bật là chống lạm phát. Thật vậy, đây là chức năng chính của RBI để kiểm soát và điều chỉnh sự sẵn c

Phương thức kiểm soát tín dụng chọn lọc (SCC) được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương

Phương thức kiểm soát tín dụng chọn lọc (SCC) được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương! Các phương pháp kiểm soát tín dụng có chọn lọc là một sự phát triển tương đối gần đây trong quản lý tiền tệ của ngân hàng trung ương. Các biện pháp kiểm soát chọn lọc có thể phân biệt rõ ràng với các công cụ kiểm soát tín dụng chung ở chỗ chúng được hướng tới việc sử dụng tín dụng cụ thể và hướng tới tổng khối lượng tín dụng. Trên thực tế, các công cụ chọn lọc được thiết kế để tác động đến các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế, vốn dễ bị tổn thương nhất trước các biến độn

Hạn chế của tỷ lệ dự trữ biến đổi của Ngân hàng Trung ương

Bảy hạn chế của tỷ lệ dự trữ biến đổi của ngân hàng trung ương như sau: 1. Dự trữ vượt mức lớn 2. Xác định chính sách tín dụng ngân hàng 3. Nhu cầu tín dụng ngân hàng 4. Biến dạng do sử dụng thường xuyên 5. Hiệu quả phân biệt đối xử 6. Liên quan đến yếu tố không chắc chắn 7. Gánh nặng thêm cho ngân hàng. Phương th

Các chức năng quan trọng được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương (6 chức năng)

Các chức năng quan trọng được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương như sau: 1. Ngân hàng trung ương là vấn đề ngân hàng phát hành 2. Ngân hàng trung ương với tư cách là người giám sát dự trữ ngoại hối 3. Ngân hàng trung ương với tư cách là ngân hàng trung ương 4. Ngân hàng trung ương là ngân hàng thương mại 5. Ngân hàng trung ương

Cơ chế tạo tín dụng của ngân hàng

Cơ chế tạo tín dụng của ngân hàng! Hãy để chúng tôi đi sâu vào chi tiết về việc tạo tín dụng này của các ngân hàng. Trong khi xử lý các khía cạnh lịch sử của ngân hàng, chúng ta đã thấy những người thợ vàng đầu tiên của Anh đánh vào ý tưởng kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay, bằng lãi suất, một khoản tiền an toàn trong số tiền mà chủ sở hữu gửi cho họ để giữ an toàn. Theo kinh nghiệm, họ đã quan sát thấy rằng chỉ một phần nhất định trong tổng số tiền gửi cần được giữ lại để dự trữ để

Các phương pháp quan trọng được RBI điều chỉnh để kiểm soát việc tạo tín dụng

Một số phương pháp được RBI sử dụng để kiểm soát việc tạo tín dụng là: I. Phương pháp định lượng II. Phương pháp định tính. Các phương pháp khác nhau được RBI sử dụng để kiểm soát khả năng tạo tín dụng của các ngân hàng thương mại có thể được phân loại thành hai nhóm, viz., Kiểm soát định lượng và kiểm soát định tính. Kiểm soát định lượng được thiết kế để điều ch

4 Phương thức được Ngân hàng Trung ương kiểm soát tín dụng sử dụng

Bốn phương thức quan trọng được Ngân hàng Trung ương kiểm soát tín dụng sử dụng như sau: 1. Chính sách lãi suất ngân hàng hoặc chiết khấu: Tỷ giá ngân hàng hoặc tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ được cố định bởi ngân hàng trung ương nơi mà nó tái chiết khấu các hóa đơn hối đoái hạng nhất và chứng khoán chính phủ do các ngân hàng thương mại nắm giữ. Lãi suất ngân hàng là lãi suất được tính bởi ngân hàng trung ương mà tại đó nó cung cấp tái chiết khấu cho các

Ngân hàng Trung ương kiểm soát tín dụng để đạt được các Mục tiêu sau đây

Ngân hàng trung ương kiểm soát tín dụng để đạt được các mục tiêu sau: 1. Để ổn định mức giá nội bộ: Một trong những mục tiêu của kiểm soát tín dụng là ổn định mức giá trong nước. Thay đổi thường xuyên về giá ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Xu hướng lạm phát hoặc giảm phát cần phải được ngăn chặn. Điều này có thể đạt được bằng

Vai trò của Ngân hàng Trung ương trong nền kinh tế đang phát triển của một quốc gia

Đọc bài viết này để tìm hiểu về vai trò của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế đang phát triển của một quốc gia! Ngân hàng trung ương trong một nền kinh tế đang phát triển thực hiện cả chức năng truyền thống và phi truyền thống. Các chức năng truyền thống chính được thực hiện bởi nó là độc quyền về vấn đề lưu ý, ngân hàng cho chính phủ, ngân hàng ngân hàng, người cho vay cuối cùng, người kiểm soát tín dụng và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định. Hình ảnh lịch sự: forexzig.com/wp-content/uploads/2012/12/central_bank_of_japan.jpg Nhưng tất cả các chức năng này đều liên quan đến chức n

11 cách phân biệt Ngân hàng Trung ương với Ngân hàng Thương mại

Một số cách chính mà ngân hàng trung ương phân biệt với ngân hàng thương mại như sau: Một ngân hàng trung ương về cơ bản khác với một ngân hàng thương mại theo các cách sau: 1. Ngân hàng trung ương là tổ chức đỉnh cao của cấu trúc tiền tệ và ngân hàng của đất nước. Ngân hàng thương mại là một trong những cơ quan của thị trường tiền điện tử.

Thị trường vốn: Ý nghĩa, tính năng và tầm quan trọng của thị trường vốn

Đọc bài viết này để tìm hiểu về thị trường vốn: đó là ý nghĩa, tính năng và tầm quan trọng! Ý nghĩa và tính năng: Thị trường vốn là một thị trường kinh doanh các khoản vay dài hạn. Nó cung cấp cho ngành công nghiệp vốn cố định và làm việc và tài chính vay trung và dài hạn của chính quyền trung ương, nhà nước và địa phương. Các giao dịch thị trường vốn trong chứng khoán thông thường là cổ phiếu và các khoản nợ của các tập

Giới hạn tín dụng: 10 giới hạn đối với sức mạnh của các ngân hàng để tạo tín dụng (793 từ)

Sau đây là những hạn chế về sức mạnh của các ngân hàng thương mại để tạo tín dụng: 1. Lượng tiền mặt: Khả năng tạo tín dụng của các ngân hàng phụ thuộc vào lượng tiền mặt họ sở hữu. Tiền mặt càng lớn, lượng tín dụng mà các ngân hàng có thể tạo ra càng lớn. Hình ảnh lịch sự: brun foplantationliving.com/wp-content/uploads/2013/07/credit-limit.jpg Lượ

Tạo tín dụng: Quá trình tạo tín dụng trong ngân hàng thương mại

Tạo tín dụng: Quá trình tạo tín dụng trong các ngân hàng thương mại! Hãy để chúng tôi giải thích quá trình tạo tín dụng thực tế. Chúng tôi đã thấy trong bài viết cuối cùng của chúng tôi rằng khả năng tạo ra tín dụng của các ngân hàng phụ thuộc vào thực tế là các ngân hàng chỉ cần một tỷ lệ nhỏ tiền mặt để gửi tiền. Nếu các ngân hàng giữ 100% tiền mặt so với tiền gửi, sẽ không có việc tạo tín dụng. Các ngân hàng hiện đ

Tạo tín dụng: Chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại

Tạo tín dụng: Các chức năng quan trọng nhất của một ngân hàng thương mại! Việc tạo ra tín dụng hoặc tiền gửi là một trong những chức năng quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại. Giống như các tập đoàn khác, các ngân hàng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Với mục đích này, họ chấp nhận tiền mặt trong tiền gửi không kỳ hạn và tạm ứng

Quản lý danh mục đầu tư của một ngân hàng thương mại: (Mục tiêu và lý thuyết)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về quản lý danh mục đầu tư của một ngân hàng thương mại: mục tiêu và lý thuyết: Mục đích chính của một ngân hàng thương mại là tìm kiếm lợi nhuận như bất kỳ tổ chức nào khác. Khả năng kiếm lợi nhuận của nó phụ thuộc vào chính sách đầu tư của nó. Chính sách đầu tư của nó, phụ thuộc vào cách thức quản lý danh mục đầu tư của mình. Hình ảnh lịch s

Ngân hàng thương mại: Ý nghĩa, loại và chức năng (1797 từ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ngân hàng thương mại: đó là ý nghĩa, loại hình và chức năng! Từ điển thế kỷ 20 của Chamber định nghĩa một ngân hàng là một tổ chức của việc giữ, cho vay và trao đổi, v.v. tiền. Các nhà kinh tế học cũng đã định nghĩa một ngân hàng nêu bật các chức năng khác nhau của nó. Theo Crowther, kinh doanh của ngân hàng là lấy nợ của người khác để tự mình trao đổi, và từ đó tạ

5 nguyên tắc quan trọng được các ngân hàng tuân theo để cho vay tiền

Các ngân hàng tuân theo các nguyên tắc cho vay sau: 1. Thanh khoản: Thanh khoản là một nguyên tắc quan trọng của cho vay ngân hàng. Ngân hàng cho vay trong thời gian ngắn chỉ vì họ cho vay tiền công có thể rút bất cứ lúc nào bởi người gửi tiền. Do đó, họ tạm ứng các khoản vay về tính bảo mật của các

7 yếu tố cần thiết của hệ thống ngân hàng âm thanh

Một số yếu tố cần thiết của một hệ thống ngân hàng âm thanh như sau: Như Crowther đã chỉ ra, Bí quyết của ngân hàng thành công là phân phối nguồn lực giữa các dạng tài sản khác nhau để có được sự cân bằng hợp lý giữa thanh khoản và lợi nhuận, sao cho chúng là tiền mặt (có thể thực hiện nhanh chóng) đáp ứng mọi yêu cầu, đồng thời thu nhập đủ để ngân hàng thanh toán theo cách đó và kiếm lợi nhuận cho các cổ đông của mình. Nhưng các ngân hàng hiện đại cũng xem xét một vài yếu tố cần thiết khác được thảo luận dưới đây. Hình ảnh lịch sự: //www.yourarticlel L

Những lưu ý hữu ích về chính sách đầu tư của một ngân hàng thương mại (312 từ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về chính sách đầu tư của một ngân hàng thương mại! Một ngân hàng thực hiện đầu tư cho mục đích kiếm lợi nhuận. Đầu tiên, nó giữ dự trữ chính và phụ để đáp ứng yêu cầu thanh khoản của nó. Điều này rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu tín dụng của xã hội bằng cách cấp các khoản vay ngắn hạn cho khách hàng của mình. Bất cứ điều gì còn lại với ngân hàng sau khi thực hiện các khoản tạm ứng được đầu tư trong thời gian dài để cải thiện khả năn

Ngân hàng thương mại: Bảng cân đối kế toán của một ngân hàng thương mại

Đọc bài viết này để tìm hiểu về bảng cân đối kế toán của một ngân hàng thương mại (Phân phối tài sản và phân phối nợ)! Bảng cân đối kế toán của một ngân hàng thương mại cung cấp một bức tranh về chức năng của nó. Đó là một tuyên bố cho thấy tài sản và nợ của nó vào một ngày cụ thể vào cuối một năm. Hình ảnh lịch sự: Steelemetrics-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/12/Slide14.jpg Các tài sản được h

Ngân hàng: Sự phát triển, nguồn gốc và sự tăng trưởng của ngân hàng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự phát triển, nguồn gốc và tăng trưởng của ngân hàng! Từ "ngân hàng" được sử dụng theo nghĩa của một ngân hàng thương mại. Nó có nguồn gốc từ tiếng Đức mặc dù một số người truy nguyên nguồn gốc của nó với từ tiếng Pháp 'Banqui' và từ tiếng Ý 'Banca'. Nó đề cập đến một băng ghế để giữ, cho vay và trao đổi tiền hoặc tiền xu trên thị trường bởi những

Ngân hàng thương mại: 7 Vai trò quan trọng của ngân hàng thương mại ở một nước đang phát triển

Một số vai trò quan trọng chính của các ngân hàng thương mại tại một quốc gia đang phát triển như sau: Bên cạnh việc thực hiện các chức năng ngân hàng thương mại thông thường, các ngân hàng ở các nước đang phát triển đóng một vai trò hiệu quả trong phát triển kinh tế của họ. Phần lớn người dân ở các quốc gia như vậy là người nghèo, thất nghiệp và tham gi

Ngân hàng: Những lưu ý hữu ích về khái niệm ngành ưu tiên

Những lưu ý hữu ích về khái niệm ngành ưu tiên! Các ngân hàng nên đẩy mạnh dòng tín dụng để đáp ứng các yêu cầu chính đáng của nhỏ và SSI. Các yêu cầu tín dụng của các ngành công nghiệp nhỏ nên được ưu đãi trong khi cung cấp tín dụng cho lĩnh vực này. Hình ảnh lịch sự: 68.169.41.45/~ Ngay / wp-content / uploads / 2012/08 / ATM.j

Tạo tiền (tạo tín dụng) trong các ngân hàng thương mại

Tạo tiền (Tạo tín dụng) trong các ngân hàng thương mại! Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại. Thông qua quá trình tạo tiền, các ngân hàng thương mại có thể tạo ra tín dụng, vượt xa số tiền gửi ban đầu. Quá trình này có thể được hiểu rõ hơn bằng cách đưa ra hai giả định: (i)

Ngân hàng thương mại: Chức năng chính và phụ của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại: Chức năng chính và phụ của ngân hàng thương mại! (1) Chức năng chính: 1. Nhận tiền gửi: Đó là chức năng quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại. Họ chấp nhận tiền gửi dưới nhiều hình thức theo yêu cầu của các bộ phận khác nhau trong xã hội. Các loại tiền gửi chính là: (i) Tiền gửi tài khoản hiện tại hoặc tiền gửi không

Vai trò của ngân hàng trung ương trong kinh tế: Chức năng và tính độc lập

Vai trò của Ngân hàng Trung ương trong Kinh tế: Chức năng và Độc lập! Một ngân hàng trung ương là ngân hàng quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất trong cả nước hoặc, trong trường hợp của Liên minh châu Âu, khu vực. Ba ngân hàng trung ương nổi tiếng nhất trên thế giới có lẽ là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (thường được gọi là Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh. Các ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của chính phủ và chịu trách nhiệm với họ. Chức năng của một ngân h

Tầm quan trọng của ngân hàng thương mại trong kinh tế: Chức năng và mục đích

Tầm quan trọng của các ngân hàng thương mại trong kinh tế: Chức năng và mục đích! Các ngân hàng thương mại còn được gọi là ngân hàng cổ phần, ngân hàng bán lẻ hoặc đường phố cao. Tất cả bốn tên cho chúng tôi biết một cái gì đó về họ. Thương mại chỉ ra rằng họ là các tổ chức kinh doanh tìm cách kiếm lợi nhuận.