mạch máu

Hàng rào máu não: Những lưu ý về hàng rào máu não

Khái niệm hàng rào máu não (BBB) ​​đã được hình thành cách đây gần một thế kỷ. Khi thuốc nhuộm màu được tiêm vào mạch máu của động vật, thuốc nhuộm nhuộm tất cả các mô, nhưng không phải não. Khi thuốc nhuộm được tiêm vào dịch não tủy, thuốc nhuộm nhuộm não và tủy sống chứ không phải các mô khác. Do đó, có ý kiến ​​cho rằng có thứ gì đó ngăn thuốc nhuộm xâm nhập từ máu vào não và nó được gọi là B