phật giáo

Phật giáo: Tứ diệu đế và Bát chánh đạo của Phật giáo

Phật giáo: Tứ diệu đế và Bát chánh đạo của Phật giáo! Phật chủ yếu là một giáo viên đạo đức và nhà cải cách, không phải là nhà siêu hình học. Thông điệp về sự giác ngộ của ông chỉ cho con người cách sống vượt ra ngoài đau khổ. Khi bất kỳ ai hỏi Phật những câu hỏi siêu hình về việc liệu linh hồn khác với t

Smrtis và Brahmanical (Ghi chú hữu ích)

Phật giáo là thách thức lớn nhất đối với giới thượng lưu linh mục, vì nó đã trở nên phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Nhiều vị vua và Sresthis thấy Phật giáo phù hợp hơn và họ đã góp phần truyền bá nó ở Ấn Độ và nước ngoài. Tôn giáo của người tiền Aryan cũng vậy, đã khẳng định lại chính mình trong nh

Cuộc đời và giáo lý của Đức Phật

Đầu đời: Lord Buddhaawas sinh năm 566 trước Công nguyên tại khu vườn Lumbini của Kapilavastu. Anh mất mẹ trong vòng một tuần sau khi sinh. Siddhartha được dì và mẹ kế Prajapati Gautami nuôi dưỡng. Sau đó Siddhartha được gọi là Gautama theo tên của dì Gautami. Giáo dục: Đoạn văn bản Lal Lalavavaraara đưa ra ánh s

Sự trỗi dậy và truyền bá của Phật giáo

Đời sống lý tưởng của Đức Phật: Tính cách của Đức Phật và phương pháp được Ngài sử dụng để thuyết giảng tôn giáo đã giúp truyền bá Phật giáo. Cuộc sống giản dị, lời nói ngọt ngào, cuộc sống thù lao của ông đã thu hút một lượng lớn người đến với những lời dạy của ông. Anh cố gắng chống lại cái ác bằng lòng tốt và sự thù hận bằng tình yêu. Anh ta luôn luôn đối phó với đố