Thay đổi mô hình kinh doanh: Năm hoàn cảnh chiến lược thường cần thay đổi mô hình kinh doanh

Năm hoàn cảnh chiến lược thường cần một sự thay đổi trong mô hình kinh doanh!

Một số nhà nghiên cứu và chuyên gia kinh doanh đã nhận xét rằng đổi mới mô hình kinh doanh là chìa khóa để tiếp tục thành công kinh doanh. Khi một doanh nghiệp bắt đầu, sẽ rất thuận lợi khi bắt đầu với một mô hình kinh doanh hợp lý khác với mô hình kinh doanh khác. Ngay cả sau khi trưởng thành của công ty, mô hình kinh doanh cần phải được làm lại liên tục và đôi khi bị loại bỏ hoàn toàn cho một cái mới. Có năm hoàn cảnh chiến lược thường cần thay đổi trong mô hình kinh doanh :

Hình ảnh lịch sự: businessmodelsinc.files.wordpress.com/2009/03/untitle.png

1. Cơ hội để giải quyết nhu cầu của một nhóm khách hàng đã ngừng hoạt động vì các giải pháp hiện tại quá đắt hoặc quá phức tạp để giải quyết nhu cầu của họ.

2. Có một công nghệ đầy hứa hẹn mới và có cơ hội để tận dụng nó bằng cách sử dụng một mô hình kinh doanh sáng tạo.

3. Cơ hội mang lại sự tập trung công việc cần hoàn thành trong một thị trường nơi nó chưa tồn tại.

4. Sự cần thiết phải chống lại các đối thủ cạnh tranh chi phí thấp.

5. Cần phải đáp ứng với một cơ sở cạnh tranh thay đổi. Khi thị trường trưởng thành, các tính năng hình thành nền tảng của cạnh tranh có thể sẽ thay đổi. Ví dụ, khi điện thoại di động còn mới, cơ sở để cạnh tranh là thu tín hiệu và dễ sử dụng, sau này nó chuyển sang trọng lượng và chất lượng giọng nói, bây giờ là tính năng bổ trợ, camera, nhạc, dữ liệu, v.v.


Đề XuấT

Cung ngoại hối: Ý nghĩa, lý do và sơ đồ đường cung
2019
Chuẩn bị Tuyên bố Hòa giải Ngân hàng
2019
An ninh lương thực: Ý nghĩa và nhu cầu đối với an ninh lương thực
2019