hóa chất

3 phân bón hóa học phổ biến và các ngành công nghiệp của họ

Ba ngành phân bón hóa học phổ biến như sau: 1. Phân bón nitơ 2. Phân bón photphat 3. Phân bón kali. Sự tăng trưởng, phát triển và năng suất của nông nghiệp phụ thuộc vào độ phì của đất và độ phì của đất phụ thuộc vào một số yếu tố, đặc biệt là các thành phần khoáng chất như phốt pho, kali, nitơ, canxi, magiê, lưu huỳnh, v.v. Vấn đề quan trọng của nông nghiệp hiện đại là duy trì độ phì nhiêu của đất. Mỗi loại cây t

Sản phẩm hóa học: Phân loại sản phẩm hóa chất

Sản phẩm hóa học: Phân loại sản phẩm hóa học! Có một lượng lớn các sản phẩm hóa học và số lượng của chúng vẫn đang tăng lên với nghiên cứu mới trong lĩnh vực này. Theo phân loại tiêu chuẩn của Cục Ngân sách Hoa Kỳ. Các sản phẩm hóa học sau đây đã được xác định: 1. Hóa chất vô cơ và hữu cơ công nghiệp: Chất kiềm và clo, khí công nghiệp, than cho crudes,