hành vi tiêu dùng

Sự không hài lòng của người tiêu dùng: Khiếu nại, Yếu tố và Bố trí

Đọc bài viết này để tìm hiểu về những phàn nàn, yếu tố và khuynh hướng không hài lòng của người tiêu dùng. Phản ứng của người tiêu dùng đối với sự không hài lòng: Khi người tiêu dùng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ, họ có thể phản hồi theo một hoặc nhiều cách sau: 1. Không hành động. 2. Ngừng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ. 3. Khiếu nại với công ty. 4. Kh

Lựa chọn thay thế: Xác định, đánh giá và quyết định (Hành vi của người tiêu dùng)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về việc xác định, đánh giá và quyết định lựa chọn thay thế tốt nhất. Xác định lựa chọn thay thế: Không thể đánh giá tất cả các thương hiệu thay thế có sẵn trên thị trường, đặc biệt khi số lượng các lựa chọn thay thế như vậy là lớn. Ví dụ, ở Ấn Độ cho TV có gần hai chục thương hiệu được người tiêu dùng biết đến. Trong trường hợp

Tăng cường mối quan hệ của người tiêu dùng (3 phương pháp)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ba phương pháp củng cố mối quan hệ của người tiêu dùng. (1) Đảm bảo kiểm soát chất lượng toàn diện: Các nghiên cứu khác nhau về thị phần, lợi tức đầu tư và doanh thu tài sản đã chỉ ra rằng tổng doanh số và sự hài lòng của người tiêu dùng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm. Người tiêu dùng thích sản phẩm của công ty đó đảm bảo sản phẩm không có khuyết tật - FMCG, người tiêu dùng bền h

Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng: Lịch sử, định nghĩa, diễn đàn và đánh giá

Đọc bài viết này để tìm hiểu về lịch sử, định nghĩa, diễn đàn và đánh giá của Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng. Lịch sử của Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng: Mặc dù có luật pháp để kiểm tra việc cung cấp các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, kiểm tra trục lợi và theo đuổi ngành công nghiệp và thương mại để chăm sóc người tiêu dùng không thể đạt được nhiều. Đó là vì quy luật kinh tế của cung và cầu. Khi nhu cầu nhiều hơn nguồn cung, người tiêu dùng tự nhiên bị lãng quên như trường hợp ở Ấn

Sự tham gia của người tiêu dùng trong việc ra quyết định

Sự tham gia của người tiêu dùng trong việc ra quyết định! Định nghĩa về sự tham gia: Lý thuyết về sự tham gia dựa trên khái niệm rằng có những người tiêu dùng có sự tham gia thấp và cao và có những sự mua có sự tham gia cao và thấp. Theo lý thuyết này, sự tham gia của người tiêu dùng phụ thuộc vào mức độ phù hợp của việc mua hàng với người tiêu dùng. Ví dụ, người tiêu dùng muốn mua một gói trà hoặc thực phẩm hoặc bánh mì hoặc bơ mà anh ta không cảm t

Hành vi mua của tổ chức và hành vi mua của người tiêu dùng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự khác biệt giữa hành vi mua của tổ chức và hành vi mua của người tiêu dùng. Người tiêu dùng nói chung là một cá nhân hoặc hầu hết các gia đình có kiến ​​thức và nguồn lực hạn chế. Anh ta phải thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình và nhìn mọi thứ từ góc độ cá nhân để có được sự hài lòng tối ưu. Hành vi của anh ta phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và học tập của anh ta bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, văn

Hành vi mua của tổ chức: Ghi chú học tập

Bài viết này cung cấp ghi chú nghiên cứu về hành vi mua của tổ chức. Việc mua được thực hiện bởi một người tiêu dùng cá nhân hoặc gia đình của anh ta cũng như bởi nhiều loại hình tổ chức chính thức. Trong bối cảnh Ấn Độ, các tổ chức như chính phủ, các tổ chức bán chính phủ, các cơ quan chính phủ khác nhau như bưu điện, đường sắt, chủ trương khu vực công, công ty TNHH tư nhân và công cộng trong khu vực tư nhân (dù là trong lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ), NGO Đạo luật đăng ký xã hội Ấn Độ), các xã hội hợp tác và các cơ quan tự trị như bảng điện, cơ quan phát triển và các tập đoàn. Số tổ chức quốc

Vai trò của hành vi người tiêu dùng trong quảng cáo

Đọc bài viết này để tìm hiểu về vai trò của hành vi người tiêu dùng trong quảng cáo. Quảng cáo là những kỹ thuật được sử dụng để đưa sản phẩm, dịch vụ, ý kiến ​​hoặc nguyên nhân ra thông báo công khai nhằm mục đích thuyết phục công chúng phản hồi theo một cách nhất định để ngăn chặn những gì được quảng cáo. Do đó, theo định nghĩa này, mục tiêu của quảng cáo là thay đổi thái độ, niềm tin và quyết định có lợi cho sản

Mô hình hành vi mua công nghiệp và kinh doanh

Đọc bài viết này để tìm hiểu về năm mô hình quan trọng nhất về hành vi mua công nghiệp và kinh doanh, tức là (1) Đầu vào công nghiệp, (2) Các mặt hàng lưu trữ tiêu hao, (3) Các vật phẩm khác trong văn phòng hoặc công trình, (4) Các thành phần của sản phẩm cuối cùng (5) Máy móc và hàng hóa công nghiệp khác. 1. Đầu vào công nghiệp: Mỗi ngành công nghiệp đòi hỏi một số nguyên liệu thô để

5 giai đoạn tham gia vào quá trình khuếch tán (có sơ đồ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về năm giai đoạn quan trọng liên quan đến quá trình khuếch tán. Trọng tâm chính của quy trình này là các giai đoạn mà một người tiêu dùng cá nhân vượt qua trước khi đưa ra quyết định thử hay không thử, tiếp tục sử dụng hoặc ngừng sử dụng sản phẩm mới. Do đó, điều này cũng có thể được gọi là Thông qua - Quyết định một lần. Để biết lý do tại s

Phong cách sống của gia đình và hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Bài viết này hướng dẫn bạn về cách sống của gia đình ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng. Việc ra quyết định cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống của gia đình đã được thảo luận ở một mức độ nhất định trong phần xã hội hóa các thành viên trong gia đình, nhưng có một số khía cạnh khác của lối sống ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng. Việc tiêu thụ nhiều sản phẩm phụ thuộc vào lối sống của gia đình, từ đó bị ảnh hưởng bởi thu nhập, giáo dục, nghề nghiệp

4 yếu tố hàng đầu của khuếch tán (với sơ đồ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về bốn yếu tố khuếch tán, nghĩa là, (1) Đổi mới, (2) Kênh truyền thông, (3) Hệ thống xã hội và (4) Thời gian. (1) Đổi mới: Đổi mới có thể là những tiến bộ công nghệ tạo ra các sản phẩm mới hoặc cải tiến, hoặc chúng có thể là đại diện mang tính biểu tượng làm thay đổi ý nghĩa của sản phẩm. Các nhà tiếp thị quan tâm đến sự lan rộng của các sản phẩm mới, đặc biệt là sự đổi mới, trên các thị trường. Đi

Ảnh hưởng của các tầng lớp xã hội và kinh tế đối với hành vi của người tiêu dùng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ảnh hưởng của các tầng lớp xã hội và kinh tế đối với hành vi của người tiêu dùng. Ý nghĩa và định nghĩa của tầng lớp xã hội: Hành vi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi môi trường mà một người sống. Quá trình quyết định bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như văn hóa, tầng lớp xã hội, ảnh hưở

Động lực học nhóm: Ý nghĩa và các loại

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa và các loại động lực nhóm trong hành vi của người tiêu dùng. Ý nghĩa và định nghĩa: Động lực nhóm có nghĩa là cách các cá nhân hình thành các nhóm và cách một người mua ảnh hưởng đến hành động của cá nhân khác. Các nhà tiếp thị ngày nay thường sử dụng khái niệm động lực nhóm hoặc ảnh hưởng c

Nhóm tham khảo: Ý nghĩa, loại, yếu tố và ứng dụng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, loại, yếu tố và ứng dụng của các nhóm tham khảo. Ý nghĩa và tự nhiên: Tập đoàn Tham khảo là một nhóm làm điểm tham chiếu cho một cá nhân trong việc hình thành niềm tin, thái độ và hành vi của mình. Các nhà tiếp thị thường quảng cáo sản phẩm của họ trong một nhóm - gia đì

Chia gia đình thành các hạng mục cho nghiên cứu người tiêu dùng

Chia gia đình thành các hạng mục cho nghiên cứu người tiêu dùng! Thông thường người ta hiểu từ gia đình chồng, vợ con sống chung với họ nhưng thành viên của gia đình khác với xã hội. Ví dụ, ở Ấn Độ gia đình bao gồm cha mẹ và con cái của họ, vợ của các thành viên nam và con cái của họ. Nhưng nhà nghiên cứu người tiêu dùng định nghĩa gia đình là hai hoặc nhiều người có q

Sự khác biệt giữa Tâm lý học và Nghiên cứu tạo động lực

Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự khác biệt giữa Tâm lý học và nghiên cứu động lực. Tâm lý học là nghiên cứu về lối sống tồn tại tại một thời điểm nhưng động lực là lý do cho lối sống đặc biệt và do đó hai là rất phụ thuộc lẫn nhau. Động lực nghiên cứu tại sao một người hành động theo một cách cụ thể và làm thế nào phong

Học tập của người tiêu dùng: Ý nghĩa, lý thuyết và chiến lược tiếp thị!

Học tập của người tiêu dùng: Ý nghĩa, lý thuyết và chiến lược tiếp thị! Ý nghĩa của việc học: Kể từ thời của nhà tâm lý học Johan Hall, việc học được xác định là sự thay đổi phản ứng của người tiêu dùng phát sinh từ kinh nghiệm. Các nhà lý thuyết hiện đại đã định nghĩa việc học theo một số cách nhưng cơ bản

Hành vi của người tiêu dùng: Ý nghĩa, yếu tố, ưu điểm và nhược điểm

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ưu điểm và nhược điểm của hành vi người tiêu dùng. Ý nghĩa : Có một câu nói cũ rằng khách hàng là 'vua' vì anh ta là người mà nhu cầu quyết định của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào phụ thuộc. Thái độ của người tiêu dùng hoặc người mua quyết định nhu cầu sẽ xuất hiện đối với một sản

Các ứng dụng của Nguyên tắc hành vi người tiêu dùng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về việc áp dụng các nguyên tắc hành vi của người tiêu dùng trong việc kiếm lợi nhuận, không phải để tạo ra lợi nhuận và tiếp thị chiến lược. Ứng dụng trong tiếp thị lợi nhuận: Hành vi của người tiêu dùng đang được nghiên cứu trong gần nửa thế kỷ để tận dụng lợi thế trong việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu để kiếm lợi nhuận nhưng có rất ít lĩnh vực được thảo luận sau đó là cung cấp dịch vụ xã hội. Hành vi của người tiêu dùng về cơ bản được nghiên cứu để tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng tối đa tình hình thị trường sau khi nghiên cứu hành vi của người

Nhu cầu và Động lực của Người tiêu dùng (Có Sơ đồ)

Nhu cầu và động lực của người tiêu dùng! Khái niệm về động lực: Động lực đặt câu hỏi "tại sao"? về hành vi của con người. Ví dụ, tại sao họ thích bánh mì kẹp thịt của McDonald hơn bánh mì kẹp thịt của Nirula?, Tại sao bạn đọc cuốn sách này?, Tại sao anh ta chỉ mua từ Bigjos? v.v. Rất ít câu trả lời tại sao? câu hỏi rất

Các yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của người tiêu dùng

Ở đây chúng tôi chi tiết về mười yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của người tiêu dùng, tức là (1) Tâm lý học, (2) Yếu tố tâm lý, (3) Nhân khẩu học, (4) Phân khúc địa lý, (5) Văn hóa, (6) Tôn giáo, (7) Tầng lớp xã hội, (8) Lớp lạc hậu, (9) Kinh tế và (10) Thống kê. 1. Tâm lý học: Nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng là phần quan trọng nhất của nghi

Tâm lý học tiêu dùng: Ý nghĩa, loại hình và ứng dụng

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, loại và ứng dụng của tâm lý học người tiêu dùng. Ý nghĩa và định nghĩa: Tâm lý học thường được gọi là nghiên cứu về "lối sống" của người tiêu dùng. Nó đóng một phần quan trọng trong việc xây dựng hành vi của người tiêu dùng và giúp quảng bá các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các mặt hàng chăm sóc cá nhân, thời trang, ô tô, dịch vụ điện thoại, đồ uống có cồn, tin tức, tạp chí, các sản phẩm thực phẩm như sữa, trà, cà phê (được bán theo tên thương hiệu). Ở một đất nước có quy mô của Ấn Độ, nơi phong cách sống khác biệt giữa các khu vực, nghiên

Hành vi của người tiêu dùng: Ý nghĩa, ý nghĩa và yếu tố quyết định

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, ý nghĩa và các yếu tố quyết định của hành vi người tiêu dùng. Ý nghĩa của hành vi người tiêu dùng: Hành vi của người tiêu dùng có thể được định nghĩa như sau: Hành vi của người tiêu dùng là một nghiên cứu về sự phức tạp của những yếu tố dẫn đến quyết định mua hàng cụ thể của người tiêu dùng - dựa trên sự hợp lý, cảm xúc hoặc sự ép buộc. Ostrow và Smith (Từ điển tiếp thị) đã định nghĩa hành vi của người tiêu dùng như sau: Hành vi của người tiêu dùng là hành động của người

Hành vi mua của người tiêu dùng: Ý nghĩa, quy trình và loại

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về: - 1. Ý nghĩa của hành vi mua của người tiêu dùng 2. Các giai đoạn của quá trình mua hàng của người tiêu dùng 3. Các loại hành vi mua của người tiêu dùng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng. Ý nghĩa của hành vi mua hàng của người tiêu dùng: Hành vi mua là quá trình quyết

Hành vi của người tiêu dùng: Ý nghĩa, mô hình và các yếu tố

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về: - 1. Ý nghĩa của hành vi người tiêu dùng 2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng 3. Các yếu tố. Ý nghĩa của hành vi người tiêu dùng: Hành vi của người mua là một công cụ quan trọng trong tay các nhà tiếp thị để dự báo mô hình mua hàng trong tương lai của khách hàng và đưa ra các chiến lược tiếp thị phù hợp để tạo mối quan hệ khách hàng lâu dài. Một phần quan trọng của quy trình tiếp thị là hiểu lý do tại sao khách hàng hoặc người mua thực hiện mua hàng. Kh

Người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng của họ như thế nào? (3 bước)

Bài viết này đưa ra ánh sáng về ba bước chính liên quan đến quyết định mua của người tiêu dùng. Các bước là: 1. Nhận biết vấn đề 2. Tìm kiếm thông tin 3. Đánh giá các phương án. Bước # 1. Nhận biết vấn đề: Quá trình mua bắt đầu khi người mua nhận ra một vấn đề hoặc nhu cầu. Nhu cầu có thể được kích hoạt bởi các kích thích bên trong hoặc bên ngoài. Các nhà tiếp