văn hóa

Văn hóa: Đặc điểm và phân loại văn hóa

Một số đặc điểm cần thiết và phân loại văn hóa như sau: Giống như hầu hết các khái niệm xã hội học, văn hóa là một từ có cả ý nghĩa phổ biến và xã hội học. Con người là một động vật xã hội và đồng thời anh ta là một động vật văn hóa. Văn hóa là một trong những thành tựu quan trọng nhất của con người. Làm người là có văn

Thay đổi văn hóa: Các yếu tố chính và nguyên nhân của thay đổi văn hóa

Thay đổi văn hóa: Các yếu tố chính và nguyên nhân của thay đổi văn hóa! Thay đổi văn hóa là một khái niệm biểu thị một số yếu tố bên trong và bên ngoài dẫn đến thay đổi mô hình văn hóa của xã hội. Nó có thể là vật chất cũng như phi vật chất trong tự nhiên. Thay đổi văn hóa có thể đến từ nhiều nguồn nhưng hầu hết trong số họ đến thông qu

Văn hóa và văn minh: Ý nghĩa, cấu trúc, sự tiến hóa và sự biến đổi

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, cấu trúc, sự tiến hóa và sự biến đổi của văn hóa và văn minh! Chúng ta sẽ dành sự quan tâm của chúng ta đến văn hóa và văn minh, hai cơ quan quan trọng của sự thay đổi xã hội. I. Ý nghĩa của văn hóa: Định nghĩa khác nhau: Văn hóa đã được định nghĩa theo một số cách, một số nhà tư tưởng bao gồm trong văn hóa tất cả các thành phần xã hội chính gắn kết con người với nhau trong một xã hội. Những người khác có một cái nhìn hạn hẹp và chỉ bao gồm trong văn hóa những phần phi vật chất; một số định nghĩa như sau: (i) Văn hóa

Quốc gia sản xuất và phân phối đay trên toàn thế giới

Quốc gia sản xuất và phân phối đay trên toàn thế giới! Sản xuất đay rất hạn chế và 66, 35% được sản xuất bởi Ấn Độ và 24, 80% khác do Bangladesh sản xuất. Các quốc gia sản xuất đay khác là Trung Quốc, Bờ biển Ngà (Kote de Ivory), Thái Lan, Myanmar, Brazil, Uzbekistan, Nepal và Việt Nam. Bảng dưới đây chỉ ra việc sản xuất đay trên thế giới: Bảng 6.6 Sản lư

Văn hóa: Ý nghĩa, đặc điểm và chức năng

Bài viết này cung cấp thông tin về ý nghĩa, đặc điểm và chức năng của văn hóa! Các phong tục, truyền thống, thái độ, giá trị, chuẩn mực, ý tưởng và biểu tượng chi phối mô hình hành vi của con người. Các thành viên của xã hội không chỉ chứng thực họ mà còn nhào nặn hành vi của họ theo đó. Họ là thành viên của xã hội vì những truyền thống và phong tục phổ biến và được truyền từ

16 giá trị cốt lõi của văn hóa

Đọc bài viết này để tìm hiểu về mười sáu giá trị cốt lõi của văn hóa. Những giá trị này là: - 1. Chủ nghĩa cá nhân 2. Sạch sẽ 3. Ngôn ngữ 4. Thành tựu 5. Công việc 6. Niềm vui và ngày lễ 7. Đạo đức và tình dục 8. Giá trị của đạo đức 9. Giá trị của thời gian 10. Vấn đề và giải pháp, v.v. Có những giá trị cốt lõi nh