Tài khoản Demat: Ưu điểm và nhược điểm

Tài khoản Demat: Ưu điểm và nhược điểm!

Ưu điểm:

Có một số lợi ích liên quan đến hệ thống Demat:

1. Đó là một cách an toàn và thuận tiện để nắm giữ chứng khoán.

2. Nó đảm bảo chuyển nhượng chứng khoán ngay lập tức.

3. Không có thuế tem đối với chuyển nhượng chứng khoán.

4. Rủi ro liên quan đến các chứng chỉ vật lý như giao hàng xấu, chứng khoán giả, chậm trễ, trộm cắp, v.v ... được loại bỏ.

5. Có sự giảm thiểu lớn về giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán và giảm chi phí giao dịch, v.v.

6. Không có vấn đề lô lẻ tồn tại; thậm chí một cổ phiếu có thể được bán.

7. Thay đổi địa chỉ được ghi lại với DP và được đăng ký với tất cả các công ty mà nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán loại bỏ nhu cầu tương ứng với từng công ty riêng biệt.

8. Truyền dẫn chứng khoán được thực hiện bằng cách DP loại bỏ sự tương ứng với các công ty.

9. Tín dụng tự động vào tài khoản demat của cổ phiếu; phát sinh từ tiền thưởng / chia / hợp nhất / sáp nhập, vv có thể diễn ra.

10. Giữ đầu tư vào vốn chủ sở hữu và các công cụ nợ trong một tài khoản là có thể. Bên cạnh những lợi ích trên, có một số lợi thế bổ sung được liệt kê như dưới đây:

Lợi ích cho Công ty:

Hệ thống lưu ký giúp giảm chi phí cho các vấn đề mới do chi phí in ấn và phân phối thấp hơn. Nó làm tăng hiệu quả của các nhà đăng ký và đại lý chuyển nhượng và Ban thư ký của công ty. Nó cung cấp các cơ sở tốt hơn để liên lạc và dịch vụ kịp thời với các cổ đông, nhà đầu tư, vv

Lợi ích cho các nhà đầu tư:

Hệ thống lưu ký giúp giảm rủi ro trong việc nắm giữ chứng chỉ vật lý, ví dụ như mất mát, trộm cắp, cắt xén, giả mạo, v.v ... Nó đảm bảo thanh toán chuyển nhượng và giảm sự chậm trễ trong việc đăng ký cổ phiếu. Nó đảm bảo giao tiếp nhanh hơn cho các nhà đầu tư. Nó giúp tránh các vấn đề giao hàng xấu do sự khác biệt về chữ ký, vv Nó đảm bảo thanh toán nhanh hơn khi bán cổ phiếu. Không có thuế tem được trả khi chuyển nhượng cổ phần. Nó cung cấp nhiều khả năng chấp nhận và thanh khoản của chứng khoán.

Lợi ích cho các nhà môi giới:

Nó làm giảm rủi ro của việc giải quyết chậm trễ. Nó đảm bảo lợi nhuận lớn hơn do tăng khối lượng giao dịch. Nó loại bỏ cơ hội giả mạo, giao hàng xấu. Nó làm tăng hiệu quả giao dịch, lợi nhuận và niềm tin vào các nhà đầu tư.

Nhược điểm của hệ thống Demat:

Những nhược điểm của việc phi vật chất hóa chứng khoán có thể được tóm tắt như sau:

1. Giao dịch chứng khoán có thể trở nên mất kiểm soát trong trường hợp chứng khoán phi vật chất.

2. Điều bắt buộc đối với cơ quan quản lý thị trường vốn là phải theo dõi chặt chẽ việc giao dịch chứng khoán phi vật chất và kiểm tra xem giao dịch không đóng vai trò gây bất lợi cho nhà đầu tư.

3. Vai trò của những người chơi thị trường chủ chốt trong trường hợp chứng khoán phi vật chất, như môi giới chứng khoán, cần được giám sát vì họ có khả năng thao túng thị trường.

4. Phải tuân thủ nhiều khung pháp lý, bao gồm Đạo luật về Tiền gửi, Quy định và các Luật lệ khác nhau của các khoản ký gửi khác nhau.

5. Ngoài ra, các thỏa thuận được đưa ra ở nhiều cấp độ khác nhau trong quá trình phi vật chất hóa. Các nhà đầu tư có thể thấy quá trình phức tạp.


Đề XuấT

Tại sao SCM là bắt buộc? (5 nhu cầu)
2019
Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử - Đã thảo luận!
2019
Protein có phải là polymer của axit amin không? - Đã trả lời!
2019