hệ thống thoát nước

Ghi chú về lý thuyết nhiều dòng sông của hệ thống thoát nước trên dãy Himalaya

Ghi chú Lý thuyết nhiều dòng sông của các hệ thống thoát nước trên dãy Himalaya! Một lời giải thích khác liên quan đến sự phát triển của hệ thống thoát nước ở dãy Himalaya đã được đưa ra bởi Lý thuyết nhiều dòng sông. Các nhân vật chính của lý thuyết này rất khó chấp nhận sự tồn tại của một con sông lớn như Indo-Brahm hay Shiwalik trên cơ sở địa chất và địa lý. Hình ảnh lịch sự: geog.ucsb.edu/img/news/2012/himalaya_drainage_bluemarble300dpi_2.jpg Giả thuyết này cho rằng b

Thoát nước của đất: Cần, Lợi ích và Phân loại (Có sơ đồ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về nhu cầu, lợi ích, phân loại, thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước của đất. Cần thoát nước: Bởi chính việc tưới tiêu tự nhiên tạo ra các điều kiện bão hòa định kỳ của các tầng trên của sự hình thành đất. Trong một thời gian dài, nơi tưới tiêu thâm canh được thực hiện ngay cả các lớp đất sâu có