tai

Tai: Những lưu ý hữu ích về tai người (13270 từ)

Dưới đây là những ghi chú của bạn về Tai người! Tai người nhạy cảm nhất với tần số âm thanh nằm trong khoảng từ 1500 đến 3000 chu kỳ mỗi giây hoặc Hertz. Tuy nhiên, tai người trưởng thành trẻ có khả năng đáp ứng với các tần số âm thanh cực đoan từ 20 đến 20.000 Hz. Hình ảnh lịch sự: lyrichear.com/sites/default/files/assets/cutaway_ear.jpg