thiết bị điện tử

Điện tử: Sự kiện cơ bản, Vai trò và Chức năng của Thiết bị Điện tử

Điện tử: Sự kiện cơ bản, Vai trò và Chức năng của Thiết bị Điện tử! Thông tin cơ bản: Điện tử và khoa học về điện đều đối phó với dòng điện. Nhưng mỗi tập trung vào một cách sử dụng khác nhau của hiện tại. Điện liên quan đến dòng điện chủ yếu là một dạng năng lượng có thể vận hành đèn, động cơ và các thiết bị khác. Điện tử coi dòng điện chủ yếu là phương tiện mang thông tin. Dòng điện mang thông tin được gọi là tín hiệu. Hình ảnh lị