doanh nghiệp

5 vấn đề lớn của doanh nghiệp nhỏ và nhỏ

Một số vấn đề lớn mà các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phải đối mặt như sau: 1. Vấn đề về nguyên liệu thô: Một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ phải đối mặt là việc mua sắm nguyên liệu thô. Vấn đề của nguyên liệu thô đã giả định hình dạng của: (i) Sự khan hiếm tuyệt đối, (ii) Chất lượng nguyên liệu kém và (iii) Chi phí cao. Phần lớn các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chủ yếu sản xuất các mặt hàng phụ thuộc vào nguyên liệu thô địa phương. Sa

10 gói khuyến mại của doanh nghiệp siêu nhỏ và quy mô nhỏ

Để thực hiện sự đảm bảo trong NCMP, Gói khuyến mại sau đây đã được chính phủ công bố để phát triển MSMEs trong nước. 1. Pháp luật: (a) Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Dự luật phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ đã được thông qua. Chính phủ sẽ thực hiện hiệu quả và nhanh chóng thực hiện luật này với sự phối hợp chặt chẽ với tất cả c

6 yếu tố được sử dụng để duy trì cấu trúc vốn trong bất kỳ doanh nghiệp nào

Duy trì cấu trúc vốn trong bất kỳ doanh nghiệp nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm các: 1. Bản chất của kinh doanh: Bản chất của chính doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định cấu trúc vốn sẽ được duy trì. Các doanh nghiệp chịu sự biến động lớn trong doanh số cần phải duy trì tỷ lệ vốn vay nhỏ hơn, tức là vốn nợ. Các công ty sản xuất tivi, tủ lạnh, máy công cụ và những thứ tương tự là những ví dụ về các doanh nghiệ

Nguồn từ đó Doanh nghiệp có thể huy động vốn cần thiết

Các nguồn khác nhau mà doanh nghiệp có thể huy động vốn cần thiết có thể được phân loại thành hai nguồn: 1. Nguồn nội bộ 1. Nguồn bên ngoài Chúng ta hãy có một cái nhìn khó hiểu về những nguồn này bao gồm: 1. Nguồn nội bộ: Theo nguồn này, các quỹ được huy động từ trong chính doanh nghiệp. Các nguồn tài chính nội bộ có thể là vốn của chủ sở hữu được gọi là vốn chủ sở hữu,

6 chiến lược hàng đầu cho sự phát triển của doanh nghiệp quy mô nhỏ

Một số chiến lược hàng đầu được sử dụng cho sự phát triển của doanh nghiệp quy mô nhỏ là: 1. Mở rộng 2. Đa dạng hóa 3. Liên doanh 4. Sáp nhập và mua lại 5. Hợp đồng phụ và 6. Nhượng quyền. 1. Mở rộng: Mở rộng là một trong những hình thức tăng trưởng nội bộ của doanh nghiệp. Nó có nghĩa là mở rộng hoặc tăng trong cùng một dòng hoạt động. Mở rộng là một sự tăng t

Cần quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ

Đã đi qua ý nghĩa của TQM, bây giờ có hai câu hỏi xuất hiện trong đầu: 1. Tại sao TQM cần thiết trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ? 2. Nó thực sự có thể được áp dụng và làm việc trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ không? 1. Dễ dàng bắt đầu các doanh nghiệp nhỏ nhưng khó để làm cho họ tồn tại. Nó là như vậy trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng trong kinh doanh do tự do h

11 Mục tiêu của doanh nghiệp nhà nước - Giải thích!

Doanh nghiệp nhà nước được thành lập để thực hiện các chính sách kinh tế của chính phủ. Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp nhà nước là phục vụ người dân và giúp đỡ trong việc tạo ra một môi trường hoạt động công nghiệp. Mục tiêu chính của doanh nghiệp nhà nước như sau: (i) Giúp công nghiệp hóa t

Luận cứ ủng hộ và chống lại các doanh nghiệp công cộng

(A) Các lý lẽ ủng hộ các doanh nghiệp công cộng: (i) Tăng tốc công nghiệp hóa: Các nước đang phát triển như Ấn Độ cần các khoản đầu tư lớn để cung cấp các cơ sở hạ tầng và phát triển các ngành công nghiệp cơ bản như sắt thép, than, dầu, viễn thông, v.v. Những khoản đầu tư này rất cần thiết để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa. Vì

7 vấn đề mà doanh nghiệp nhà nước phải đối mặt

Doanh nghiệp nhà nước bị một số vấn đề. Một số vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của họ và những vấn đề khác liên quan đến các vấn đề chính sách và kiểm soát. Vấn đề của các doanh nghiệp nhà nước được thảo luận: (i) Hình thức tổ chức: Đây là một trong những vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước. Trong bất kỳ cam kết, hình thức tổ chức là rất quan trọng. Công việc của cam kết hoàn toàn phụ thuộc vào hình thức

3 hình thức doanh nghiệp công cộng - Giải thích!

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là hình thức tổ chức nào để điều hành doanh nghiệp nhà nước, hình thức tổ chức phù hợp sẽ làm tăng hiệu quả của mối quan tâm. Sự phụ thuộc quá mức vào chính phủ hoặc tài chính sẽ làm tăng sự can thiệp của chính phủ vào công việc hàng ngày. Những doanh nghiệp này nên được điều hành trên các ngành nghề kinh doanh và quyền tự chủ cần

Doanh nghiệp công: Định nghĩa và đặc điểm của doanh nghiệp công

Các doanh nghiệp công cộng là các tập đoàn và công ty tự trị hoặc bán tự trị được thành lập, sở hữu và kiểm soát bởi nhà nước và tham gia vào các hoạt động công nghiệp và thương mại. Các doanh nghiệp công cộng như một hình thức tổ chức kinh doanh đã đạt được tầm quan trọng chỉ trong thời gian gần đây. Trong thế kỷ XX, nhiều chính phủ bắt đầu tham gia vào các hoạt động công nghiệp và thương mại. Tr

Thiết lập doanh nghiệp khu vực công: 10 lý thuyết hàng đầu

Bài viết này đưa ra ánh sáng trên mười lý do để thành lập các doanh nghiệp công cộng. Các lý do là: 1. Cần một nền kinh tế có kế hoạch 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp 3. Cơ bản và công nghiệp nặng 4. Tiện ích công cộng 5. Sản xuất quốc phòng 6. Phát triển các khu vực lạc hậu 7. Việc làm đầy đủ hơn 8. Thặng dư cho tăng