công thái học

6 bước hàng đầu liên quan đến nghiên cứu hoạt động - Giải thích!

Sáu phương pháp liên quan đến nghiên cứu vận hành như sau: 1. Xây dựng vấn đề 2. Xây dựng mô hình để đại diện cho hệ thống đang nghiên cứu 3. Giải pháp từ mô hình 4. Thử nghiệm mô hình và giải pháp bắt nguồn từ nó 5. Thiết lập các biện pháp kiểm soát Giải pháp 6. Thực hiện Giải pháp. Cơ sở định lượng cho việc ra quyết định được cung cấp cho c

Kiểm tra tính tối ưu

Kiểm tra tối ưu có thể được thực hiện nếu hai điều kiện được thỏa mãn, tức là 1. Có m + n - 1 phân bổ, có m là số hàng, n là số cột. Ở đây m + n - 1 = 6. Nhưng số lượng phân bổ là năm. 2. Các phân bổ m + n - 1 này phải ở các vị trí độc lập. Tức là không thể tăng hoặc giảm bất kỳ phân bổ nào mà không thay đổi vị trí củ

Tính hai mặt trong các vấn đề lập trình tuyến tính

Tính hai mặt trong các vấn đề lập trình tuyến tính! Đối với mọi Vấn đề lập trình tuyến tính, có một vấn đề duy nhất tương ứng liên quan đến cùng một dữ liệu và nó cũng mô tả vấn đề ban đầu. Vấn đề ban đầu được gọi là chương trình nguyên thủy và vấn đề duy nhất tương ứng được gọi là chương trình kép. Hai chương trình có liên quan rất chặt chẽ và giải pháp tối ưu của kép cung cấp thông tin đầy đủ về giải pháp tối

Bài toán gán trong lập trình tuyến tính: Giới thiệu và mô hình bài tập

Bài toán chuyển nhượng là một loại bài toán lập trình tuyến tính đặc biệt liên quan đến việc phân bổ các nguồn lực khác nhau cho các hoạt động khác nhau trên cơ sở một. Nó thực hiện theo cách mà chi phí hoặc thời gian tham gia vào quá trình là tối thiểu và lợi nhuận hoặc bán hàng là tối đa. Mặc dù có những vấn đề có thể được giải quyết bằng phương pháp đơn giản hoặc phương

Lập trình tuyến tính: Một chuyến tham quan cần thiết cho nghiên cứu vận hành

Lập trình tuyến tính là một kỹ thuật toán học có ứng dụng cho hầu hết các loại vấn đề quyết định. Kỹ thuật này được áp dụng để chọn phương án tốt nhất trong số các phương án khả thi. Trong hàm mục tiêu LP cũng như các ràng buộc có thể được biểu diễn dưới dạng hàm toán học tuyến tính, có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề lập lịch thực tế. Nó là một phương pháp được sử dụng để nghiên cứu hành vi của các hệ thống. LP chủ yếu liên quan đến việc mô tả mối tương quan của các

Sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực quản lý

Sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực quản lý! Các ứng dụng của nghiên cứu hoạt động: Nghiên cứu hoạt động là một kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định. Nó được coi là một bộ quy tắc khoa học và có thể lập trình, cung cấp cho ban quản lý một cơ sở định lượng cơ bản, quyết định về hoạt động dưới sự kiểm soát của nó. Một số lĩnh vực quản lý nơi các kỹ thuật OR đã được sử dụng thành công như sau: 1. Phân bổ và phân phối trong các dự án: (i) Phân

Phân loại thiết bị xử lý vật liệu

Phân loại thiết bị xử lý vật liệu! (i) Thiết bị hoặc thiết bị vận chuyển: Các thiết bị này chỉ hữu ích cho chuyển động ngang hoặc chuyển động. Những thiết bị này bao gồm xe tải và các phương tiện tương tự khác. Những chiếc xe này được cung cấp năng lượng bằng tay, xăng hoặc điện, và có khả năng vận chuyển vật liệu và nhân lực theo hướng ngang. Chúng cũng bao gồm các thiết bị đường dẫn thay đổi và có thể được sử dụng miễn là các bề mặt di chuyển có sẵn và t

15 nguyên tắc hàng đầu về xử lý vật liệu

Một số nguyên tắc hướng dẫn quan trọng nhất của việc bàn giao vật liệu như sau: ) Các vật liệu thường được mang trên pallet hoặc một số thùng chứa kích thước tiêu chuẩn khác để thuận tiện trong việc xử lý. Các vật liệu và container được gọi là tải trọng đơn vị. Vì vậy, tải nên càng lớn càng tốt / thực tế. (2) Vận chuyển tải toàn bộ đơn vị bất cứ k

Các yếu tố kỹ thuật và kinh tế được xếp hạng với cài đặt xử lý vật liệu

Bốn yếu tố kỹ thuật và kinh tế được đánh giá khi lắp đặt xử lý vật liệu như sau: 1. Các yếu tố của kỹ thuật vận hành và nhà máy 2. Các yếu tố liên quan đến vật liệu được xử lý 3. Các yếu tố liên quan đến thiết bị xử lý 4. Các yếu tố kinh tế hoặc chi phí. 1. Các yếu tố của nhà máy và kỹ thuật vận hành: Các

Mối quan hệ giữa Bố trí nhà máy và Xử lý vật liệu

Mối quan hệ giữa Bố trí nhà máy và Xử lý vật liệu! Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa bố trí nhà máy và xử lý vật liệu. Kỹ thuật xử lý vật liệu được sử dụng chắc chắn ảnh hưởng đến bố trí nhà máy và xây dựng nhà máy. Một phương pháp chi phí thấp có thể được thiết kế và cài đặt chỉ khi xử lý vật liệu đ

Chức năng và mục tiêu của xử lý vật liệu

Chức năng của Xử lý vật liệu: Sau đây là các chức năng quan trọng của xử lý vật liệu: (i) Để chọn máy móc / thiết bị và bố trí nhà máy để loại bỏ hoặc giảm thiểu các yêu cầu xử lý vật liệu. Để lựa chọn thiết bị xử lý vật liệu hiệu quả, an toàn và phù hợp nhất, có thể đáp ứng yêu cầu xử lý vật liệu với chi phí tối thiểu? (ii) Để giảm thiểu chi phí xử lý vật liệu bằng cách: (a) Tối thiểu hóa chuyển động của bán thành phẩm trong quá trình sản

Hệ thống con người: Thiết kế, đặc điểm và phân loại

Hệ thống Man-Machine: Thiết kế, Đặc điểm và Phân loại! Yếu tố con người là một hệ thống liên quan đến mối quan hệ giữa con người, nơi làm việc hoặc môi trường làm việc và máy móc. Tất cả các hệ thống máy-người được sản xuất với một số mục tiêu trong tầm nhìn. Mục tiêu này luôn được xác định rõ và hệ thống được thiết kế để đạt được mục tiêu thành công

So sánh giữa khả năng của con người và máy móc

So sánh giữa khả năng của con người và máy móc! Sự cần thiết của thành phần con người ở các mức độ khác nhau trong yêu cầu trong ba loại hệ thống máy móc con người. Con người được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ vật lý trong các hệ thống thủ công và trong các hệ thống cơ học và tự động, anh ta thực hiện các nhiệm vụ vĩnh viễn và tinh thần. Con người / công nhân có, giới hạn bền bỉ nhất định trong tất cả các loại công việc / nhiệm vụ nhưng họ có nh

Các yếu tố được xem xét trong khi thiết kế các điều khiển (có sơ đồ)

Bốn yếu tố được xem xét trong thiết kế điều khiển như sau: 1. Tỷ lệ hiển thị điều khiển (tỷ lệ C / D) 2. Mối quan hệ định hướng trong điều khiển và hiển thị 3. Kháng điều khiển 4. Mã hóa hoạt động của điều khiển. 1. Tỷ lệ hiển thị điều khiển (tỷ lệ C / D): Tỷ lệ CD được định nghĩa là tỷ lệ giữa chuyển động của thiết bị điều khiển và phần tử di chuyển của màn hình hiển thị hoặc đại diện cho chuyển động điều khiển. Rõ ràng là mối quan hệ này sẽ có tầm quan trọng đáng kể đối với người vận hành điều khiển. Thuật ngữ này có nghĩa là đầy đủ chỉ trong trường hợp kiểm soát liên

Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thiết bị điều khiển và các loại điều khiển

Điều khiển là một thiết bị có thể truyền thông tin đến một số máy, cơ chế hoặc hệ thống. Do đó, một điều khiển được lựa chọn dựa trên bản chất của thông tin mong muốn được truyền đi. Hiệu suất hoạt động của người vận hành được thực hiện bởi tính chất / loại điều khiển được cung cấp với bất kỳ máy nào. Một thiết kế phù hợp đi một chặng đường dài trong việc làm cho công việc của người vận hành dễ dàng. Một điều khiển thíc

5 khía cạnh hoạt động của con người - Giải thích!

Năm khía cạnh của hoạt động của con người như sau: 1. Cơ chế sinh học 2. Bản chất của chuyển động 3. Chi tiêu năng lượng cho các chuyển động 4. Sức mạnh và duy trì lực cơ bắp 5. Tốc độ và độ chính xác của hoạt động. Để phát triển sự hiểu biết cơ bản về động lực của con người, các hoạt động mà một người thực hiện trong khi thực hiện một nhiệm vụ như là một phần của hệ thống máy móc con người phải được phân tích. Các hoạt động khác nhau gây ra tải trọng tức là thể chất, tinh thần và nhận thức, hoạt động được xem xét có thể liên tục hoặc không liên tục. Phân tí

Bố trí không gian làm việc hoặc môi trường làm việc

Môi trường làm việc là một yếu tố rất quan trọng khác đòi hỏi phải xem xét trong việc thiết kế hệ thống máy móc của con người. Môi trường trong đó một công nhân / người vận hành thực hiện công việc của mình có ảnh hưởng lớn đến những điều sau đây: (i) Sự mệt mỏi hoặc căng thẳng mà người lao động có được khi thực hiện nhiệm vụ của mình và (ii) Năng suất của hệ thống. Ngay cả các phương pháp làm việc tối ưu cũng không giúp ích gì nếu bố trí nơi làm việc hoặc môi trường làm việc nơi người vận hàn

Các loại màn hình hiển thị khác nhau - Hiển thị thông tin (có sơ đồ)

Nhiều loại màn hình hiển thị - Hiển thị thông tin (có sơ đồ)! 1. Hiển thị định lượng: Những màn hình này cung cấp thông tin về giá trị số hoặc giá trị định lượng của một số biến. Biến có thể là động (tức là thay đổi theo thời gian như áp suất hoặc nhiệt độ) hoặc tĩnh. Loại chỉ thị cơ học của màn hình định lượng thường được sử dụng. Phần tử chuyển động là một c

Các giai đoạn được thực hiện trong Quy trình phân tích giá trị

Một số giai đoạn quan trọng nhất có thể được thực hiện trong quy trình phân tích giá trị như sau: 1. Giai đoạn định hướng 2. Giai đoạn thông tin 3. Giai đoạn chức năng 4. Giai đoạn tạo 5. Giai đoạn đánh giá 6. Giai đoạn điều tra 7. Khuyến nghị và thực hiện giai đoạn. 1. Giai đoạn định hướng: Trong giai đoạn này, dự án nghiên cứu được xác địn

Top 6 bước chính của quy trình xếp hạng bằng khen - Giải thích!

Sáu quy trình được sử dụng để xếp loại bằng khen như sau: 1. Thiết lập các tiêu chuẩn 2. Truyền đạt các tiêu chuẩn cho công nhân 3. Đo lường hiệu suất thực tế 4. So sánh thực tế với các tiêu chuẩn 5. Thảo luận báo cáo với công nhân 6. Thực hiện hành động khắc phục. 1. Thiết lập các tiêu chuẩn: Các nhân v

Ưu điểm và hạn chế của hệ thống xếp loại bằng khen

Ưu điểm và hạn chế của xếp loại bằng khen! Ưu điểm của xếp loại bằng khen: Sau đây là những ưu điểm của Xếp loại bằng khen: (1) Nó cung cấp một cơ sở khoa học để đánh giá khả năng của các nhân viên, những người sẽ cố gắng cải thiện hiệu suất của họ nếu điều đó không thỏa mãn với họ. Do đó nó giúp trong việc so sánh. (2) Nó cung cấp một cơ sở hợp lý cho mục đích thăng chức, giáng chức, th

Sự khác biệt giữa xếp loại bằng khen và đánh giá công việc

Sự khác biệt giữa Đánh giá bằng khen và Đánh giá công việc! 1. Đánh giá hoặc công việc / Nhân viên: Đánh giá công việc có liên quan đến đánh giá công việc trong khi đánh giá công đức là một quá trình có hệ thống hoặc đánh giá năng lực và khả năng của người đàn ông làm công việc. 2. Mục đích: Mục đích của đánh giá công việc là sửa tiền lương cho công việc bằng các

Phương pháp xếp loại bằng khen: Phương pháp truyền thống và hiện đại

Hai phương pháp kỹ thuật xếp loại bằng khen như sau: 1. Phương pháp truyền thống 2. Phương pháp hiện đại! A. Phương pháp truyền thống: Các phương pháp truyền thống khác nhau được sử dụng được đề cập dưới đây: 1. Phương pháp xếp hạng: Đó là phương pháp đơn giản nhất, lâu đời nhất và thông thường nhất để đánh giá công đức. Mỗi nhân viên được đánh giá một cách tổng thể mà không phân biệt tỷ lệ với hiệu suất của mình. Trong phương

Lấy mẫu công việc: Định nghĩa, lý thuyết và mức độ tự tin của công việc Lấy mẫu

Lấy mẫu công việc: Định nghĩa, lý thuyết và mức độ tự tin của công việc lấy mẫu! Định nghĩa: Lấy mẫu công việc là một phương pháp trong đó một số lượng lớn các quan sát tức thời được thực hiện tại các khoảng thời gian ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian hoặc một nhóm máy móc, công nhân hoặc quy trình / hoạt động. Mỗi quan sát ghi lại những gì đang xảy ra ngay lúc đó và tỷ lệ phần trăm quan sát được ghi lại cho một h

Lấy mẫu làm việc: Bạn có ý nghĩa gì khi lấy mẫu làm việc?

Lấy mẫu công việc là một kỹ thuật dựa trên thống kê được sử dụng để phân tích hiệu suất công việc và sử dụng máy bằng cách quan sát trực tiếp, nhưng không có đồng hồ bấm giờ. Vì vậy, lấy mẫu làm việc là một kỹ thuật hữu ích khác của nghiên cứu công việc. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích để ước tính tỷ lệ chậm trễ hoặc sự nhàn rỗi xảy ra trong một do

Đo lường công việc sinh lý (với sơ đồ)

Kỹ thuật đo lường sinh lý làm việc sử dụng các biện pháp sinh lý. Những kỹ thuật này chủ yếu liên quan đến các hoạt động thể chất. Tiêu thụ oxy và nhịp tim là hai biện pháp sinh lý là biện pháp đáng tin cậy cho hoạt động của con người. Các biến số cơ thể như tiêu thụ oxy, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nồng độ a

Đánh giá công việc: Định nghĩa, khái niệm, nhu cầu và lợi ích của đánh giá công việc

Đánh giá công việc: Định nghĩa, khái niệm, nhu cầu và lợi ích của đánh giá công việc! Định nghĩa và khái niệm về đánh giá công việc: ILO định nghĩa đánh giá công việc là một nỗ lực để xác định và so sánh nhu cầu mà hiệu suất bình thường của một công việc cụ thể tạo ra đối với những người lao động bình thường mà không tính đến khả năng thực hiện cá nhân của những người lao động có liên quan. Đó là việc xác định các yêu cầu bình thường từ người lao động để thực hiện một công việc cụ thể. Các công việc khác nhau có các yêu cầu

Không gian làm việc và sắp xếp chỗ ngồi để tạo sự thoải mái tối đa cho người lao động

Không gian làm việc được yêu cầu bởi bất kỳ công nhân sẽ phụ thuộc vào tư thế làm việc của anh ta. Nó đã được cảm nhận và do đó cho rằng tư thế ngồi tốt hơn tư thế đứng. Những lý do như sau: (1) Nó ổn định hơn (2) Nó ít mệt mỏi hơn (3) Nó làm cho hoạt động của điều khiển tay và chân thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc xem xét các mục sau đây là bắt buộc trong khi chỉ định không gian làm việc: 1. Khu vực của tầm nhìn đ

Điều kiện môi trường ảnh hưởng đến khả năng và sức chịu đựng của con người

Hiệu suất của công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi môi trường làm việc. Trong thiết kế hệ thống máy móc của con người và các môi trường hoạt động khác của con người, một sự cân nhắc công thái học quan trọng. Một môi trường xấu có thể tải một công nhân bằng tải trọng tinh thần hoặc vĩnh viễn hoặc sự kết hợp của họ do đó một môi trường được thiết kế kém có thể không cung cấp dịch vụ hoặc sản xuất dự định tối ưu. Chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các điều kiện môi trường chính và ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất của con người. Dưới đây là các điều kiện môi trường ả

Nhân trắc học và tầm quan trọng của nó

Nhân trắc học và tầm quan trọng của nó! Từ nhân trắc học là một nhánh của nhân học (khoa học về con người và liên quan đến các khía cạnh sinh học và xã hội của con người) liên quan đến việc nghiên cứu đo lường các đặc điểm vật lý của con người và các biến thể của chúng tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Hoặc là Nó có thể được định nghĩa là nghiên cứu liên quan đến việc đo lường các tính năng và chức năng vật lý của cơ thể con người. Bao gồm kích thước tuyến tính, trọng lượng, khối lượng và phạm vi chuyển động, vv Con người phải sử dụng các phương tiện vật lý để làm việc trong su

Công thái học: Mục tiêu và tầm quan trọng của công thái học là gì?

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu về công thái học là tối ưu hóa sự tích hợp của con người và máy móc để cải thiện tỷ lệ làm việc và độ chính xác. Nó liên quan đến việc thiết kế: (1) Một nơi làm việc phù hợp với yêu cầu của lực lượng lao động. (2) Máy móc, Thiết bị và thiết bị điều khiển theo cách như vậy để giảm thiểu căng thẳng

Công thái học: Những lưu ý hữu ích về Công thái học

Từ ergonomics có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp 'ergon' và 'nomos': Những từ Hy Lạp này kết hợp theo nghĩa đen có nghĩa là 'luật công việc. 'Do đó, công thái học liên quan đến việc tạo ra các luật phù hợp với các công trình khác nhau. Những ảnh hưởng của sức khỏe và an toàn đến năng suất có th

Sự khác biệt giữa kích thước cơ thể và chức năng

Kích thước cơ thể con người được phân loại thành hai lớp cho mục đích: Kích thước cấu trúc và kích thước chức năng. 1. Kích thước cơ thể cấu trúc: Các kích thước này được đo lường và ghi lại bởi các nhà công thái học với cơ thể của những người ở các vị trí tiêu chuẩn cố định hoặc tĩnh. Hai vị trí tĩnh tiêu chuẩn là vị trí đứng và ngồi. Nhiều đặc điểm vật lý có thể được đo trong các điề

Quan sát thời gian để tính thời gian làm việc

Quan sát thời gian để tính thời gian làm việc! Trong nghiên cứu thời gian, chúng tôi nhằm xác định thời gian thực hiện công việc bằng một số lượng quan sát thời gian hạn chế. Đối với điều này, số lượng các quan sát cần thiết để đạt đến giá trị thời gian chính xác và thực tế sẽ được tìm ra. Thời gian cần thiết để hoàn thành một yếu tố có thể thay đổi một chút từ chu kỳ này sang chu kỳ

Các loại tải trọng và áp lực nghề nghiệp cho công nhân

Công việc của con người thuộc mọi loại hình, cho dù thực hiện cùng một công việc hữu ích hay chỉ chơi là một quá trình hoặc hiện tượng phức tạp. Trong phân loại chung nhất, công việc của con người có thể được phân loại thành ba lớp sau hoặc trong khi làm việc, một công nhân có thể trải nghiệm. (i) Tải trọng vật lý (ii) Tải trọng tinh thần và (iii) Tải trọng vĩnh viễn Hầu hết các h

Công thái học: Phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của Công thái học

Công thái học, trong thực tế, được tìm thấy sẽ được áp dụng trong lĩnh vực môi trường làm việc và liên quan đến các khía cạnh khác nhau như: Các yếu tố giải phẫu trong cách bố trí nơi làm việc, bao gồm việc bố trí máy móc / thiết bị và linh kiện phù hợp với số đo cơ thể người và thiết kế chỗ ngồi, vv Để giúp nhận thức chính xác về các bảng hiển thị khác nhau và trình bày tất cả các loại mặt số của thiết bị để xử lý bố cục của nơi làm việc. Thiết kế của bánh xe và đòn bẩy điều khiển để phù hợp với đặc điểm tinh thần và thể chất của con người. Điều kiện khí hậu như ánh sáng và tiếng ồn tại nơi

Hệ thống thời gian chuyển động định trước (PMT): Ưu điểm, hạn chế và sử dụng

Hệ thống thời gian chuyển động định trước (PMT): Ưu điểm, hạn chế và công dụng! Ưu điểm của PMTS: Hệ thống thời gian chuyển động được xác định trước sở hữu những ưu điểm sau: (1) Không yêu cầu thời gian để nó loại bỏ tính chính xác liên quan đến nghiên cứu thời gian theo dõi dừng. (2) Việc sử dụng PMT loại bỏ yêu cầu đánh giá hiệu suất rắc rối và gây tranh cãi. Vì vậy, đánh

4 phương pháp thường được sử dụng để đọc đồng hồ bấm giờ

Bốn phương pháp thường được sử dụng để đọc đồng hồ bấm giờ như sau: (1) Thời gian liên tục (2) Thời gian quay ngược (3) Thời gian tích lũy (4) Phương pháp thời gian khác biệt. (1) Thời gian liên tục: Trong phương pháp này, đồng hồ bấm giờ được bắt đầu khi bắt đầu nghiên cứu và nó được phép chạy trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Thật đáng ngạc nhiên, thời gian bắt đầu cho phần tử đầu tiên được ghi lại. Đôi khi, nó có thể không trùn

Các thủ tục cơ bản để nghiên cứu thời gian theo dõi

Tám thủ tục cơ bản để dừng thời gian nghiên cứu như sau: 1. Nhận được yêu cầu thời gian nghiên cứu: Những người có thể yêu cầu nghiên cứu thời gian là: Quản đốc, giám đốc nhà máy, kỹ sư công nghiệp, giám sát viên kiểm soát sản xuất, kế toán chi phí, vv hoạt động nên được tiến hành theo một số phương pháp tiêu chuẩn trước khi nhận được yêu cầu. 2. Có được sự hợp tác của Quản đốc hoặc Giám sát viên của Bộ: Đó là yêu cầu nghiên cứu thời gian chưa được nhận từ

Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu thời gian

Ưu điểm và nhược điểm của thời gian nghiên cứu! Ưu điểm: Những lợi thế của nghiên cứu thời gian là các ứng dụng mà tiêu chuẩn thời gian được đưa vào. Nói chung, họ được yêu cầu: (a) để lập kế hoạch sản xuất trong tương lai và (b) để đánh giá hiệu suất của công nhân hoặc của toàn bộ hệ thống sản xuất. (a) Để lập kế hoạch sản xuất trong tương lai, họ được yêu cầu: (1) Ước tính các yêu cầu về thiết bị hoặc má