Ngân sách gia đình: Ưu điểm, nhược điểm và loại ngân sách

Theo Bigelow, Ngân sách là một công cụ có giá trị chủ yếu nằm trong quá trình suy nghĩ thông qua các mục tiêu, ước tính chi phí và đưa ra lựa chọn trong số các cách sử dụng tiền thay thế. Đây là một ước tính dự kiến ​​về thu nhập và chi tiêu của một gia đình trong một khoảng thời gian xác định như một tuần, một tháng hoặc một năm. Ngân sách giống như một chế độ ăn kiêng. Đó là kế hoạch tài chính của một gia đình cho chi tiêu trong tương lai. Mục tiêu chính của ngân sách gia đình là quyết định thu nhập của gia đình được chi tiêu như thế nào, sử dụng và phân chia như thế nào giữa các loại hàng hóa, dịch vụ và tiết kiệm khác nhau.

Ưu điểm của ngân sách :

1. Ngân sách giúp phân phối thu nhập gia đình hợp lý để có cuộc sống thỏa đáng.

2. Nó là một phương tiện có giá trị để so sánh các mặt hàng khác nhau.

3. Ngân sách tạo điều kiện điều chỉnh thu nhập bất thường thành chi thường xuyên.

4. Nó giúp sống trong thu nhập của chính mình.

5. Theo ngân sách, chúng tôi có thể xác định các chi tiêu không cần thiết và xa hoa.

6. Một ngân sách xác định làm thế nào một gia đình có thể sử dụng tất cả các nguồn lực của mình.

7. Ngân sách có thể giúp tiết kiệm cho tương lai.

8. Nó có thể giúp phát triển kỹ năng mua hàng hóa.

9. Ngân sách giúp người ta không phải lo lắng về tài chính và lo lắng.

10. Nó khuyến khích việc ra quyết định có ý thức.

11. Nó phục vụ như một kỷ lục thời gian để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

12. Ngân sách giúp phân phối và phân bổ thu nhập hợp lý cho chi tiêu cho các hạng mục khác nhau theo yêu cầu của các thành viên trong gia đình.

13. Nó phục vụ như một hướng dẫn tài chính của gia đình.

14. Vì tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau lập kế hoạch ngân sách, nên nó tạo ra cảm giác hợp tác giữa họ.

15. Ngân sách rất hữu ích khi khan hiếm tiền.

16. Thành viên của gia đình hiểu trách nhiệm của họ trong việc lưu trữ thu nhập.

17. Ngân sách gia đình cung cấp cho gia đình một hồ sơ chi tiêu cho việc sử dụng trong tương lai.

18. Ưu điểm lớn nhất là nó giúp gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc hơn với phương tiện của mình.

Nhược điểm:

1. Ngân sách trở thành thất bại trong trường hợp thu nhập không thường xuyên.

2. Những người mù chữ không thể biết các kỹ thuật về ngân sách vì đây là một kế hoạch bằng văn bản.

3. Chi tiêu thêm không thể được đáp ứng dễ dàng khi một gia đình lập ngân sách. Đôi khi tiết kiệm trở nên thấp hơn.

4. Nếu các thành viên trong gia đình không hợp tác với nhà sản xuất, ngân sách đang trở thành một thất bại.

5. Người nội trợ trở nên căng thẳng khi kế hoạch ngân sách của cô không thể hoạt động bình thường.

Các loại ngân sách gia đình:

Ngân sách có thể có ba loại:

A. Ngân sách thiếu hụt:

Khi chi tiêu vượt quá thu nhập, nó được gọi là ngân sách thâm hụt. Nó không phải là mong muốn ở tất cả.

B. Ngân sách thặng dư:

Trong ngân sách này, thu nhập nhiều hơn chi tiêu. Gia đình có thể tiết kiệm nhiều hơn trong ngân sách này.

C. Ngân sách cân đối:

Đây là một ngân sách tốt. Trong ngân sách này, thu nhập và chi tiêu là bằng nhau và thu nhập ước tính đáp ứng chi tiêu ước tính.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019