Vấn đề thực phẩm: Những lưu ý về nguyên nhân của vấn đề thực phẩm

Một số nguyên nhân chính gây ra vấn đề thực phẩm như sau:

(a) Gia tăng dân số:

Bùng nổ dân số là một trong những nguyên nhân chính gây ra vấn đề lương thực ở Ấn Độ. Có ít sản xuất thực phẩm so với nhu cầu ngày càng tăng.

Hình ảnh lịch sự: Centralasiaonline.com/ Shared / images / 2010/08/18 / PodMigrant.jpg

(b) Năng suất thấp:

Một trong những lý do của năng suất nông nghiệp thấp ở Ấn Độ là việc sử dụng công nghệ cấp thấp và canh tác truyền thống. Các nguyên nhân khác của năng suất thấp là giữ đất nhỏ, phá rừng, không đủ phân và quyền sử dụng đất bị lỗi, v.v.

(c) Nông nghiệp mạnh mẽ:

Do nhu cầu thực phẩm nhiều trên thị trường, nông dân sử dụng đất nông nghiệp mạnh mẽ để kiếm thêm tiền do áp lực tăng đất do hàm lượng khoáng chất của nó bị giảm sau mỗi năm.

(d) Thiên tai:

Sự xuất hiện thường xuyên của thiên tai cũng dẫn đến việc mất sản xuất lương thực lớn. Chúng chủ yếu bao gồm

Trò chơi về lượng mưa ở một số vùng thiếu nước gây ra hạn hán, đồng thời một phần nhận được nhiều hơn mưa bình thường dẫn đến lũ lụt ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cây trồng.

(e) Ít hỗ trợ hơn từ các nước phát triển:

Sự sẵn có của kỹ thuật tiên tiến ở các nước phát triển chịu trách nhiệm cho sản xuất cao của họ mà không có ở các nước nghèo và đang phát triển. Các nước phát triển này không chuyển giao kỹ thuật của họ cho các nước nghèo và đang phát triển để tăng xuất khẩu.


Đề XuấT

Chi chính: Phytophthora và Pythium là quan trọng nhất trong họ Pythiaceae
2019
Marketing phát triển như thế nào? (Giải thích với các đặc điểm khác biệt)
2019
Lựa chọn công nghệ cho tăng trưởng kinh tế (7 khó khăn)
2019