trái cây

Bảo quản trái cây: 22 phương pháp

Bài viết này đưa ra ánh sáng trên hai mươi hai phương pháp hàng đầu để bảo quản trái cây. Một số phương pháp là: 1. Đóng hộp hoặc đóng chai trái cây 2. Sấy khô trái cây 3. Chuẩn bị mứt 4. Chuẩn bị xi-rô trái cây 5. Cam cam và siro cam 6. Mứt cam 7. Cam Marmalade 8. Nước ép cà chua 9. Cà chua Sốt cà