nhiên liệu

Pin nhiên liệu: Ưu điểm và nhược điểm của pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu: Ưu điểm và nhược điểm của pin nhiên liệu! Pin nhiên liệu là một thiết bị tạo ra điện bằng phản ứng hóa học. Mỗi pin nhiên liệu có hai điện cực, một cực dương và một cực âm, được gọi là cực dương và cực âm. Các phản ứng tạo ra điện diễn ra tại các điện cực. Hình ảnh lịch sự: 24.media.t