Lý thuyết động lực của Herzberg: Các yếu tố định nghĩa, bảo trì và tạo động lực

Lý thuyết động lực của Herzberg: Các yếu tố định nghĩa, bảo trì và tạo động lực!

Dựa trên Mô hình Động lực-Vệ sinh của Herzberg, một sự phát triển quan trọng trong lĩnh vực tạo động lực là sự khác biệt giữa các yếu tố động lực và các yếu tố duy trì (hoặc vệ sinh).

Nghiên cứu của Herzberg được thực hiện trên khoảng 200 kỹ sư và kế toán viên làm việc tại một số công ty ở khu vực Pittsburgh của Hoa Kỳ. Các yếu tố bảo trì chỉ cần thiết để duy trì mức độ hài lòng hợp lý giữa các nhân viên. Nếu những yếu tố này vắng mặt, thì hầu hết các nhân viên đều không hài lòng. Nhưng chính những yếu tố này không thúc đẩy nhân viên. Đối với mục đích đó các yếu tố động lực chỉ làm việc.

Hai loại yếu tố đã được phân loại như vậy:

Bảo trì các yếu tố vệ sinh:

1. Chính sách và điều hành của doanh nghiệp

2. Giám sát kỹ thuật

3. Quan hệ với người giám sát

4. Quan hệ với cấp dưới và cả đồng nghiệp

5. Mức lương

6. Bảo đảm công việc

7. Điều kiện làm việc

8. Cuộc sống cá nhân

9. Tình trạng.

Yếu tố tạo động lực:

tôi. Thành tích

ii. Sự công nhận

iii. Khuyến mãi hoặc thăng tiến

iv. Khả năng tăng trưởng

v. Chia sẻ trách nhiệm

Trong hai loại yếu tố này, những yếu tố đầu tiên được coi là hiệu quả hơn để làm cho nhân viên không hài lòng hơn khi những điều này vắng mặt. Vì vậy, sự hiện diện của các yếu tố này (bảo trì hoặc vệ sinh) không trực tiếp thúc đẩy nhân viên. Chúng được gọi là các yếu tố bảo trì vì các yếu tố này chỉ giúp duy trì mức độ hài lòng hợp lý giữa các nhân viên.

Loại yếu tố thứ hai, được gọi đúng hơn là yếu tố Động lực học, thực sự giúp ích trong việc thúc đẩy nhân viên. Những yếu tố này chắc chắn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên. Nó cũng được tìm thấy trong hầu hết các tổ chức mà thậm chí các yếu tố động lực như vậy sau một thời gian chỉ trở thành yếu tố Bảo trì. Người ta thường thấy rằng một khi một nhân viên có được một thứ, thì anh ta hy vọng sẽ có được một thứ khác để thúc đẩy anh ta.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019