Tầm quan trọng của chủ nghĩa cấp tiến trong Địa lý: 10 Đặc điểm và Mục tiêu nổi bật

Đọc bài viết này để tìm hiểu về chủ nghĩa cấp tiến trong địa lý: và các tính năng và mục tiêu nổi bật của nó!

Cách tiếp cận căn bản trong địa lý phát triển vào những năm 1970 như là một phản ứng đối với 'cuộc cách mạng định lượng' và chủ nghĩa thực chứng đã cố gắng biến địa lý thành một khoa học không gian, rất chú trọng vào phân tích vị trí.

Nó bắt đầu như một sự phê phán trong xã hội tư bản tự do đương đại nhưng sau đó kết lại xung quanh một niềm tin vào sức mạnh của phân tích Marxian. Theo những người theo chủ nghĩa cấp tiến, bất bình đẳng vốn có trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phân phối lại thu nhập thông qua các chính sách thuế sẽ không giải quyết được vấn đề nghèo đói, theo Peet, thiết kế môi trường, thay thế các cơ quan trung ương và thay thế chúng bằng các mô hình kiểm soát cộng đồng vô chính phủ là cần thiết, và các nhà địa lý nên làm việc theo hướng sáng tạo của họ.

Những người theo cách tiếp cận triệt để trong địa lý chủ yếu tập trung vào các vấn đề có liên quan xã hội lớn như, bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, tội phạm, phân biệt đối xử với người da đen và không phải người da trắng, phụ nữ, khai thác tài nguyên môi trường và đối lập của Việt Nam chiến tranh ở Mỹ Những sự kiện cuối những năm 1960, như đốt cháy các thành phố lớn ở thế giới phương tây, tình trạng bất ổn của sinh viên, cuộc nổi dậy của công nhân ở Paris năm 1968, những hành động phản kháng chiến tranh chống Việt Nam ồ ạt và cải cách văn hóa triệt để đã phơi bày sự không liên quan đến chính trị và xã hội về địa lý như là một khoa học không gian và đã chứng minh sự rỗng của phân tích vị trí.

Chính trong bối cảnh đó, các sinh viên cấp tiến và các giảng viên cơ sở đã thách thức địa lý truyền thống (địa lý là khoa học không gian) và họ bắt đầu xuất bản các bài báo với các chủ đề địa lý 'phù hợp với xã hội' hơn trên các tạp chí chuyên nghiệp. Năm 1969, Antipode, một tạp chí địa lý cấp tiến được thành lập tại Đại học Clark ở Worcester (Massachusetts), đặc biệt để xuất bản các tài liệu nghiên cứu của các nhà địa lý trẻ với khuynh hướng cách mạng.

Các nhà địa lý cấp tiến trẻ tuổi đã xuất bản các bài báo về Antipode đối phó với nghèo thành thị, phân biệt đối xử với phụ nữ, người da màu và các nhóm thiểu số, tiếp cận không công bằng với các tiện nghi xã hội, tội phạm, thiếu thốn, cho phép và phân biệt giới tính. Họ cũng xuất bản các bài báo về sự kém phát triển, nghèo đói, suy dinh dưỡng, thất nghiệp và lạm dụng tài nguyên ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Vì vậy, những người cực đoan đã đứng về phía những người bị áp bức, ủng hộ nguyên nhân của họ và bức xúc cho sự thay đổi xã hội cơ bản. Tóm lại, địa lý cấp tiến là một cuộc tìm kiếm sự phù hợp xã hội của địa lý kỷ luật tại thời điểm mâu thuẫn và khủng hoảng trong xã hội tư bản ở phía tây.

Nguồn gốc của phong trào địa lý cấp tiến có thể bắt nguồn từ cuối những năm 1960, đặc biệt là ở Hoa Kỳ với ba vấn đề chính trị đương đại:

1. Chiến tranh Việt Nam,

2. Quyền công dân (đặc biệt là người da đen Mỹ) và

3. Nghèo đói và bất bình đẳng lan rộng do cư dân của khu ổ chuột đô thị và khu vực nông thôn thiếu thốn, tất cả đều tạo ra tình trạng bất ổn và căng thẳng xã hội gia tăng.

Theo lời của Poet (1977), địa lý cấp tiến phát triển phần lớn là một phản ứng tiêu cực đối với ngành học đã được thiết lập (khoa học không gian). Các nhà địa lý cấp tiến đã giới thiệu nghiên cứu về các chủ đề như nghèo đói, sức khỏe và tội phạm cho các nhà địa lý người, những người trước đây đã bỏ qua chúng rất nhiều.

Các đặc điểm và mục tiêu nổi bật của địa lý cấp tiến là:

1. Để vạch trần các vấn đề bất bình đẳng, thiếu thốn, phân biệt đối xử, sức khỏe, bóc lột, tội phạm và suy thoái môi trường ở các nước tư bản.

2. Để làm nổi bật những điểm yếu của chủ nghĩa thực chứng và cách mạng định lượng trong địa lý, trong đó nhấn mạnh vào địa lý là một "khoa học không gian" với một lực đẩy vào phân tích vị trí.

3. Để mang lại một cuộc cách mạng văn hóa để xóa bỏ sự cho phép, phân biệt giới tính và phân biệt đối xử với phụ nữ.

4. Để loại bỏ bất bình đẳng khu vực.

5. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến phản đối tập trung chính trị và tập trung kinh tế. Trái ngược với các công ty đa quốc gia, họ ưa chuộng các đơn vị xã hội tự túc quy mô nhỏ, sống hòa hợp hơn với môi trường xung quanh tự nhiên.

6. Họ đã chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa sô vanh quốc gia và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

7. Họ phản đối ý tưởng về sự vượt trội của người da trắng và phương tây.

8. Theo những người theo chủ nghĩa cấp tiến, mối quan hệ của con người và môi trường có thể được hiểu thông qua lịch sử. Nói cách khác, phương thức sản xuất trong bất kỳ xã hội nào quyết định mối quan hệ kinh tế giữa người dân với nó.

9. Một trong những mục tiêu của những người theo chủ nghĩa cấp tiến là giải thích không chỉ những gì đang xảy ra mà còn quy định những thay đổi mang tính cách mạng và giải pháp cho các vấn đề xã hội.

10. Để phát triển một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, không căng thẳng, hòa bình và thú vị.


Đề XuấT

Chi chính: Phytophthora và Pythium là quan trọng nhất trong họ Pythiaceae
2019
Marketing phát triển như thế nào? (Giải thích với các đặc điểm khác biệt)
2019
Lựa chọn công nghệ cho tăng trưởng kinh tế (7 khó khăn)
2019