Ý tưởng của Keynes về tình trạng thiếu cân bằng

Ý tưởng chính của Keynes về tình trạng thiếu cân bằng trong tình trạng thiếu cân bằng!

Các nhà kinh tế cổ điển cho rằng tiết kiệm là một chức năng của lãi suất; nó tự động chảy vào một khoản đầu tư bằng nhau, dẫn đến sự thay đổi về lãi suất có xu hướng tạo ra mức thu nhập việc làm đầy đủ trong nền kinh tế. Do đó, trong kinh tế học cổ điển, điều kiện làm việc đầy đủ được coi là một hiện tượng bình thường.

Tuy nhiên, Keynes chỉ ra rằng trong nền kinh tế tư bản hiện đại, thông thường, sự bình đẳng đầu tư tiết kiệm diễn ra ở mức thu nhập có thể thấp hơn đáng kể so với mức toàn dụng. Do đó, thực tế hơn, một nền kinh tế doanh nghiệp tự do hiện đại có xu hướng có trạng thái cân bằng thiếu việc làm như tính năng bình thường của nó.

Ý tưởng của Keynes về tình trạng thiếu việc làm của Cân bằng đã được Giáo sư Kurihara làm sáng tỏ về các chức năng chiến lược sau đây trong lý thuyết về việc làm của Keynes:

(i) hàm không co giãn

(ii) hàm không co giãn lãi

(ii) chức năng thanh khoản không co giãn lãi suất.

Kurihara quan sát rằng từ điều tra thực nghiệm, người ta thấy rằng không có mối tương quan đáng kể giữa lãi suất và lượng tử đầu tư. Do đó, việc áp dụng chính sách tiền rẻ chỉ có thể rất hiệu quả trong việc kích thích mức đầu tư để tăng tiết kiệm được tự động chuyển vào đầu tư để thiết lập trạng thái cân bằng đầu tư tiết kiệm ở mức toàn dụng.

Tương tự, lịch trình tiết kiệm là co giãn theo thu nhập, nhưng đó là sự không phù hợp trong thực tế. Sự không co giãn lãi suất trong chức năng tiết kiệm cho thấy rằng với việc lãi suất giảm, do đầu tư không đủ, nhu cầu thanh khoản, tuy nhiên, không thể gây ra sự suy giảm trong xu hướng tiết kiệm. Như vậy, trạng thái cân bằng đầu tư tiết kiệm có thể sẽ diễn ra ở mức thấp hơn mức toàn dụng.

Người ta đã nói rằng những thay đổi mạnh mẽ trong tỷ lệ lãi suất có thể ảnh hưởng đến lịch trình tiết kiệm. Đây là sự thật. Nhưng, ở đây chức năng thanh khoản đến trong cách. Kurihara chỉ ra rằng với lãi suất rất thấp, chức năng thanh khoản trở nên co giãn hoàn toàn với lãi suất, có hai ảnh hưởng không lành mạnh:

(i) nó có xu hướng không khuyến khích đầu tư, bởi tác động giảm sút của nó đối với hiệu quả cận biên của vốn hoặc lãi suất cao, điều cần thiết để vượt qua sự ưa thích thanh khoản mạnh mẽ của một số người

(ii) không có khả năng cũng như không nên cho cơ quan tiền tệ mở rộng cung ứng tiền vô thời hạn và hạ lãi suất xuống đáy, chỉ vì mục đích kích thích đầu tư tư nhân.

Do đó, các chức năng đầu tư tại một điểm của mức độ việc làm đầy đủ. Do đó, điểm của nhu cầu hiệu quả có xu hướng cụ thể hóa ở mức cân bằng thiếu việc làm trong một nền kinh tế thực. Cần lưu ý rằng lý thuyết của Keynes chỉ đề cập đến đầu tư do tư nhân gây ra. Đầu tư công tự chủ phụ thuộc vào kế hoạch và chính sách công có thể được chuyển lên tới trần toàn dụng theo cách quyết định.


Đề XuấT

Chi chính: Phytophthora và Pythium là quan trọng nhất trong họ Pythiaceae
2019
Marketing phát triển như thế nào? (Giải thích với các đặc điểm khác biệt)
2019
Lựa chọn công nghệ cho tăng trưởng kinh tế (7 khó khăn)
2019