Các đặc điểm chính của một tổ chức điện tử

Hệ thống thông tin hiện đã thay đổi thế giới kinh doanh và cả cách mọi người làm việc. Theo truyền thống, các cấu trúc tổ chức dựa trên các hoạt động cụ thể theo địa điểm và giao tiếp mặt đối mặt. Với sự tiến bộ của hệ thống thông tin, các tổ chức hiện đang hoạt động trong một môi trường phân phối, với sự linh hoạt trong tính chất và cách thức làm việc.

Đây là những gì chúng ta gọi là tổ chức điện tử hoặc tổ chức ảo và những nơi này không có vị trí địa lý trung tâm. Các tổ chức như vậy tương tác chủ yếu thông qua các mạng máy tính. Về bản chất, các tổ chức này thuê ngoài hầu hết các chức năng của họ do hoạt động không biên giới và mạng lưới thị trường.

Hầu hết các tổ chức tư vấn và công nghệ cao toàn cầu hoạt động bằng cách tạo ra tổ chức ảo, tận dụng các hệ thống thông tin. Trong các tổ chức ảo, có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, các nhóm ảo và dự án ảo được phát triển.

Rosabeth Moss Kanter (2001) đã đề cập đến bản chất biến đổi hoàn toàn của mạng lưới toàn cầu, đó là thế giới điện tử mới kết nối mọi người với mọi người khác. Điều này đòi hỏi một môi trường hoạt động mới và các hình thức kinh doanh, làm việc và tổ chức mới. Để tồn tại trong thời đại cách mạng điện tử này, các tổ chức cần phải đổi mới, tránh xa các hệ thống và cấu trúc quan liêu phân cấp truyền thống.

Kanter xác định bốn yếu tố chính của văn hóa điện tử tổ chức hiệu quả. Đây là những chiến lược được cải tiến để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới, mong muốn tăng quy mô thông qua quan hệ đối tác và hợp tác, vận hành như các cộng đồng tích hợp bằng cách loại bỏ các rào cản nội bộ, và cuối cùng, phụ thuộc vào tài năng hoặc định hướng.

Tổ chức điện tử có ba tính năng đặc trưng quan trọng. Đó là:

1. Quản lý quá trình sản xuất, bao gồm mua sắm, bổ sung cổ phiếu, xử lý thanh toán, kiểm soát nhà cung cấp và các hoạt động kiểm soát sản xuất thông qua các liên kết điện tử.

2. Quản lý các hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, bao gồm tiếp thị, bán hàng, xử lý đơn đặt hàng của khách hàng và mở rộng hỗ trợ cho khách hàng thông qua hệ thống thông tin điện tử.

3. Quản lý các quy trình nội bộ, bao gồm các dịch vụ của nhân viên, đào tạo, chia sẻ thông tin và thậm chí tuyển dụng thông qua các ứng dụng điện tử.

Dựa trên những tiền đề này, chúng tôi đã minh họa các hình thức tổ chức mới.


Đề XuấT

Lý thuyết Keynes so với Lý thuyết cổ điển về Kinh tế
2019
5 Tầm quan trọng của khái niệm tiếp thị
2019
Tăng trưởng chăn nuôi thương mại
2019