Xử lý đơn hàng: Chìa khóa cho dịch vụ khách hàng và sự hài lòng

Xử lý đơn hàng: Chìa khóa cho dịch vụ khách hàng và sự hài lòng!

Khái niệm tổng chi phí phân phối liên quan đến gói phân phối vật lý trong đó một số yếu tố chi phí được cân bằng và các nhà tiếp thị cố gắng đảm bảo tổng chi phí tối thiểu mà không làm giảm mức độ hài lòng của khách hàng.

Các chi phí được tính đến là:

(1) Chi phí lưu trữ,

(2) Chi phí vận chuyển hàng tồn kho,

(3) Chi phí xử lý vật liệu bao gồm bao bì bảo vệ,

(4) Chi phí vận chuyển và

(5) Chi phí bán hàng bị mất (do xử lý đơn hàng kém hoặc kém).

Xử lý đơn hàng:

Xử lý đơn hàng được coi là chìa khóa cho dịch vụ khách hàng và sự hài lòng. Xử lý đơn hàng bao gồm nhận bản ghi, điền và lắp ráp các sản phẩm để gửi đi. Lượng thời gian cần thiết kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng cho đến ngày gửi hàng phải hợp lý và càng ngắn càng tốt.

Các nhà tiếp thị hiện đang sử dụng một hệ thống máy tính để tăng tốc độ xử lý đơn hàng. Một nhà sản xuất phải có quy trình chuẩn để xử lý các đơn đặt hàng, quy trình này cũng nên bao gồm cấp tín dụng, lập hóa đơn và thu thập tài khoản.

Xử lý dữ liệu điện tử giúp xử lý đơn hàng nhanh chóng và giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi và thiếu sót. Dịch vụ khách hàng có thể được đo lường trên cơ sở tốc độ lấp đầy và cung cấp các đơn đặt hàng bình thường kịp thời. Thủ tục xử lý đơn hàng ảnh hưởng đến cấp độ dịch vụ khách hàng bằng cách:

(1) nó ảnh hưởng đến thời gian ghi (nội bộ giữa hai đơn đặt hàng)

(2) nó ảnh hưởng đến tính nhất quán của thời gian giao hàng.

Khách hàng tìm cách chuyển đơn đặt hàng của họ đến các nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ xử lý đơn hàng vượt trội. Đối mặt với cạnh tranh, thời gian xử lý đơn hàng ít nhất có thể đóng vai trò là lợi thế cạnh tranh trong hỗn hợp tiếp thị. Khách hàng quan tâm đến các dịch vụ giao hàng nhanh chóng, an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy.


Đề XuấT

Đo lường khán giả truyền hình (TAM) và hồ sơ sản phẩm của nó
2019
Mối quan hệ giữa Quyền và Nhiệm vụ
2019
Tăng trưởng và phát triển Địa lý nông nghiệp
2019