Quản lý bán lẻ: Ý nghĩa của quản lý bán lẻ (361 từ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu ý nghĩa của Quản lý bán lẻ!

Làn sóng toàn cầu hóa và tự do hóa đã mang lại sự tăng trưởng to lớn về công nghiệp và công nghệ từ đó thay đổi cuộc sống của người tiêu dùng. Thương mại bán lẻ là một thành phần quan trọng trong thương mại nội bộ của một quốc gia.

Hình ảnh lịch sự: businesswireindia.com/attachments/Pic_1%2863%29.JPG

Bán lẻ cũng có thể được định nghĩa là việc giao hàng kịp thời theo yêu cầu của người tiêu dùng với giá cả phải chăng và cạnh tranh. Một ngành công nghiệp như vậy đã tạo ra một tác động phi thường đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta là bán lẻ.

Bán lẻ rất hữu ích cho sự thỏa mãn mong muốn của con người. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà bán lẻ và khách hàng của mình. Các nhà bán lẻ cung cấp các cơ sở và dịch vụ khác nhau cho khách hàng.

Bán lẻ là một ngành công nghiệp năng động đã trải qua những thay đổi đáng kể trong vài năm qua. Sự xuất hiện của những thay đổi văn hóa và tiến bộ công nghệ đã tác động sâu rộng đằng sau mô hình thay đổi của ngành bán lẻ.

Nhà bán lẻ từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp 'Nhà bán lẻ', có nghĩa là 'phá vỡ số lượng lớn'. Nó ngụ ý giao dịch tay đầu tiên với khách hàng. Một nhà bán lẻ là một chuỗi giữa nhà bán buôn và khách hàng cuối cùng. Bán lẻ liên quan đến một giao diện trực tiếp với khách hàng. Ở Ấn Độ tổ chức bán lẻ đang có những tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây.

Cấu trúc của ngành bán lẻ: Ở Ấn Độ, ngành bán lẻ được phân thành hai ngành, có tổ chức và không có tổ chức.

a. Bán lẻ không có tổ chức:

Ngành bán lẻ không có tổ chức chi phối toàn bộ hoạt động bán lẻ ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, nó chiếm khoảng 95, 4%. Nó bao gồm hàng ngàn cửa hàng bán lẻ nhỏ trải rộng trên toàn bộ khu vực địa lý của đất nước. Nó đề cập đến định dạng truyền thống của ngành bán lẻ. Những lĩnh vực này chủ yếu được đặc trưng bởi các nhà bán lẻ nhỏ và có thể trốn thuế và thiếu hệ thống luật lao động. Ví dụ: Cửa hàng kirana địa phương, cửa hàng pan thầu, v.v.

b. Bán lẻ có tổ chức:

Bán lẻ có tổ chức là một sự phát triển gần đây ở Ấn Độ. Do những thay đổi trong các yếu tố kinh tế xã hội, có sự tăng trưởng của bán lẻ có tổ chức. Cơ cấu bán lẻ hiện đại được đặc trưng bởi Trung tâm thương mại, Chuỗi cửa hàng, cửa hàng bách hóa siêu thị, siêu thị, v.v.

Nó đề cập đến các hoạt động giao dịch được thực hiện bởi các nhà bán lẻ được cấp phép, tức là những người được đăng ký thuế bán hàng và thuế thu nhập. Ở Ấn Độ tổ chức bán lẻ chiếm một phần rất nhỏ trong 4, 6% tổng thị trường bán lẻ.


Đề XuấT

Lý thuyết Keynes so với Lý thuyết cổ điển về Kinh tế
2019
5 Tầm quan trọng của khái niệm tiếp thị
2019
Tăng trưởng chăn nuôi thương mại
2019