sự phát triển

Đặc tả: 4 loại hình

Đặc tả là sự hình thành của một hoặc nhiều loài mới từ một loài hiện có. Một loài là một tập hợp của quỷ. Deme là một nhóm các quần thể có nhóm gen chung. Hình ảnh lịch sự: 4.bp.blogspot.com/-J-eLznUoSqc/UmIN-/Size+difference.jpg Các loại hình đầu cơ: Đặc tả là các loại sau. 1. Đặc tả dị thường (alios khác, vùng đất bản địa patria): Trong kiểu hình t

Ghi chú về các loại tiến hóa tự nhiên (có ví dụ)

Đọc bài viết này để tìm hiểu về các loại tiến hóa tự nhiên khác nhau với các ví dụ! Chọn lọc là quá trình những sinh vật xuất hiện vật lý, sinh lý và hành vi thích nghi tốt hơn với môi trường tồn tại và sinh sản; những sinh vật không thích nghi tốt hoặc không thể sinh sản hoặc chết. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/c/cc/Natural_Tunnel_State_Par

Sự tiến hóa của thực vật: Tiểu luận về sự tiến hóa của thực vật

Sự tiến hóa của thực vật: Những lưu ý về sự tiến hóa của thực vật! Không có sự sống trong kỷ nguyên azoic (4600 triệu năm trước). Trong kỷ nguyên Archaeozoic (3500 triệu năm trước), sự sống bắt nguồn. Người ta cho rằng khoảng 2000 triệu năm trước (mya) các dạng tế bào đầu tiên của sự sống bắt nguồn từ trái đất. Hình ảnh lịch sự: antranik.org/wp-content/uploads/2011/06/extotype-forest.jpg?19a057 Một số trong

Sự tiến hóa của động vật: Tiểu luận về sự tiến hóa của động vật

Sự tiến hóa của động vật: Những lưu ý về sự tiến hóa của động vật! Có rất nhiều thực vật khi động vật đến đất liền. Tất cả các động vật không xương sống được thành lập vào cuối thời kỳ cambrian. Thời kỳ Ordovic (500 mya) được coi là tuổi của động vật không xương sống. Nguồn gốc của động vật có xương sống diễn ra trong thời kỳ truyền giáo. Hình ảnh lịch sự: rtgmin.org/w

Mối quan hệ của con người với các loài linh trưởng khác

Đọc bài viết này để tìm hiểu về Mối quan hệ của con người với các loài linh trưởng khác! Vào năm 1863, TA Huxley đã thực hiện một nỗ lực khoa học cho vấn đề nguồn gốc của con người trong cuốn sách của mình Man Man Place trong Tự nhiên và xác định rằng họ hàng gần nhất của chúng ta là vượn. Sau đó, vào năm 1871, Charles Darwin đã công bố ý tưởng của mình về tổ tiên của con người

Khái niệm về sự tiến hóa: Những lưu ý về khái niệm tiến hóa hiện đại

Khái niệm về sự tiến hóa: Những lưu ý về khái niệm tiến hóa hiện đại! Khái niệm tiến hóa hiện nay là một dạng sửa đổi của lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin và thường được gọi là Neo-Darwinism. Theo nó, chỉ có các biến thể di truyền (đột biến) được di truyền và không phải tất cả các biến thể như được tổ chức bởi Darwin. Do đó, khái niệm tiến hóa hiện đại là tổng hợp các lý thuyết của Darwin và Hugo de Vries. Đây còn được gọi là Lý t

Khái niệm về tiến hóa: 12 phương pháp xác định loài Khái niệm về tiến hóa

Các nhà phân loại tiến hóa định nghĩa một loài là đơn vị phân loại cơ bản. Các nhà phân loại cũng đã sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định một loài. Hình ảnh lịch sự: mapsignorance.org/fx/media/2013/06/fig3.png 1. Khái niệm về hình thái loài: Davis và Heywood (1963) định nghĩa các loài là tập hợp các cá thể có các đặc điểm hình thái chung và tách biệt với các tập hợp khác như vậy bởi sự gián đoạn hình thái tương quan trong một số tính năng. Người đóng gói có xu hướng kết hợp quần thể thành các loài hoặc nhóm duy nhất. Bộ chia có xu hướng tách các quần thể giống nh

Tiến hóa sinh học: Cơ chế và các yếu tố của tiến hóa sinh học

Đọc bài viết này để tìm hiểu về cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến hóa sinh học! Sự tiến hóa sinh học trong các dạng tế bào của sự sống sẽ bắt đầu khi chúng bắt nguồn từ trái đất. Theo lựa chọn tự nhiên, tỷ lệ xuất hiện của các hình thức mới được liên kết với tuổi thọ. Hình ảnh lịch sự: gambassa.com/GambassaFiles/Images/images/Kpitts/elephant_evolution2_V1.jpg Vi sinh vật phân

Nguyên lý cân bằng của sự tiến hóa của Hardy-Weinberg

Đọc bài viết này để tìm hiểu về nguyên lý tiến hóa cân bằng của Hardy-Weinberg! Nó được đề xuất bởi GH Hardy, một nhà toán học người Anh và W. Weinberg, một bác sĩ người Đức độc lập vào năm 1908. Nó mô tả một tình huống lý thuyết trong đó một dân số không có sự thay đổi tiến hóa. Trong thực tế, nó xác định cấu trúc di truyền của một quần thể không tiến hóa. Hình ảnh lịc

Ghi chú về Thuyết tiến hóa tự nhiên của Darwin

Ghi chú về Thuyết tiến hóa tự nhiên của Darwin! Khía cạnh lịch sử: Năm 1831 Darwin có cơ hội du hành trên HMS Beagle (một con tàu mà Charles Darwin đi thuyền vòng quanh thế giới) cho một chuyến thám hiểm thế giới. Hình ảnh lịch sự: krishna.org/wp-content/uploads/2010/12/darwins-evolution-monkey-changing-into-man.jpg Chuyến đi kéo dài trong năm năm (1831-1836). Trong t

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại! Lý thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học là T. Dobzhansky, RA Fisher, JBS Haldane, Swall Wright, Ernst Mayr và GL Stebbins. Stebbins trong cuốn sách của mình, Quá trình tiến hóa hữu cơ, đã thảo luận về lý thuyết tổng hợp. Nó bao gồm các yếu tố sau (1) Đột biến gen (2) Biến đổi (Tái tổ hợp) (3) Di

Thay đổi di truyền dẫn đến sự tiến hóa của các loài

Thay đổi di truyền dẫn đến sự tiến hóa của các loài! Các nhà nhân giống cây trồng và động vật, trong việc tìm kiếm các giống mới, cố tình gây ra hoặc tận dụng sự thay đổi di truyền. Sự thay đổi vĩnh viễn ở một sinh vật từ các đặc điểm của tổ tiên chỉ là kết quả của sự thay đổi di truyền, tức là sự thay đổi hoạt động của các gen. Trong chừng mực đã biết, chỉ có hai cách có thể xảy ra: (1) Tái tổ hợp giới tính của các đơn vị di truyền, như khi chú

5 ví dụ về chọn lọc tiến hóa tự nhiên trên trái đất

Một số ví dụ về chọn lọc tự nhiên của sự tiến hóa trên trái đất như sau: A. Cơ sở di truyền của sự thích nghi trong melanism công nghiệp (Hình 7.41): Vào đầu thế kỷ XIX (những năm 1830), không có sự phát triển công nghiệp ở Anh (ví dụ như Birmingham) và chủ yếu là một loài bướm cánh cụt có cánh màu trắng có khả năng thích nghi tốt để tự vệ trước những con chim săn mồi. Nó được sử dụng để nghỉ ngơi vào ban ngày trên thân cây sồi phủ đầy màu sáng. Nhưng với sự phát triển công ngh

Sự hiện diện của các loại tổ tiên trong sự tiến hóa của vượn nhân hình

Các nghiên cứu về cổ sinh vật học đã xác nhận sự hiện diện của các loại tổ tiên trong quá trình tiến hóa của vượn nhân hình: 1. Parapithecus: Hóa thạch của nó được phát hiện từ những tảng đá Oligocene thấp hơn (khoảng 40 triệu năm tuổi) của Ai Cập. Chúng có các ký tự giữa tarsinoids và anthropoids. Gregory (1951) và Colbert

Nguồn gốc của sự sống: 4 lý thuyết quan trọng liên quan đến nguồn gốc của sự sống

Một số lý thuyết quan trọng chính liên quan đến nguồn gốc của sự sống như sau: I. Lý thuyết về sự sáng tạo đặc biệt II. Abiogenesis hoặc Lý thuyết về sáng tạo tự phát hoặc Autobiogenesis III. Sinh học (omne vivum ex vivo) IV. Lý thuyết vũ trụ hoặc ngoài trái đất hoặc liên hành tinh hoặc Panspermiatic. Trái đất của chúng ta là một phần của hệ mặt trời. Người ta tin rằng trái

8 sự thật quan trọng liên quan đến sự phát triển của vũ trụ

Một số sự thật quan trọng liên quan đến sự tiến hóa của vũ trụ của chúng ta như sau: 1. Vũ trụ của chúng ta được hình thành từ khoảng 100.000 triệu thiên hà (một thiên hà hoặc hệ sao là một nhóm gồm khoảng 10.000 triệu ngôi sao). Vũ trụ khoảng 20 tỷ năm tuổi. 2. Hành tinh của chúng ta, trái đất thuộc về một thiên hà có hình xoắn ốc g