hành vi

Hành vi bất thường của động vật trước Tsunamis

Hành vi bất thường của động vật trước Tsunamis! Như trong trường hợp động đất, động vật bắt đầu cư xử theo cách khác thường, trước khi sóng thần thực sự tấn công bờ biển. Vào thời điểm thảm họa sóng thần tàn phá ở Ấn Độ Dương vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, những con voi ở Thái Lan bắt đầu khóc lóc. Họ sớm bình tĩnh lại, nhưng lại bắt đầu khóc lóc khoảng một giờ sau. Hình ảnh lịch sự: độc lập.co.uk