thi công vụ

Ghi chú về Toàn cầu hóa cho thi tuyển công chức

Ghi chú về Toàn cầu hóa cho kỳ thi công chức! 1. Định nghĩa: Theo Rubens Ricupero, Tổng thư ký UNCTAD, Toàn cầu hóa là sự hội nhập của nền kinh tế thế giới do kết quả của ba lực lượng chính: (i) gia tăng thương mại hàng hóa và dịch vụ (ii) sự gia tăng đầu tư của các công ty giao dịch và hậu quả là thay đổi bản chất của sản xuất. Sản xuất trở thành không còn quốc gia mà là một quá trình diễn ra ở các quốc gia khác nhau; và