mắt

Quỹ đạo: Những lưu ý hữu ích về cơ bắp của quỹ đạo

Dưới đây là những lưu ý của bạn về cơ bắp của quỹ đạo mắt người! Các cơ tự nguyện (vân) của quỹ đạo là bảy, trong đó sáu cơ (bốn trực tràng và hai xiên) di chuyển nhãn cầu, và một cơ, levpebrae Superioris, nâng mí mắt trên (Figs. 9.4, 9.5.9.6). Hình ảnh lịch sự: daphne.palomar.edu/ccarpenter/models/e

Mắt: Cấu trúc, chức năng và các vấn đề (giải thích bằng sơ đồ)

Mắt người: Cấu trúc, chức năng và vấn đề (giải thích bằng sơ đồ)! Bạn biết rằng mắt giúp chúng ta nhìn thấy. Bạn có bao giờ tự hỏi những gì bên trong mắt chúng ta cho phép chúng ta nhìn thấy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Cấu trúc của mắt: Mắt được bao bọc trong một nhãn cầu gần như hình cầu. Một màng trắng bảo vệ được gọi là màng cứng bao phủ hầu hết nhãn cầu. Nhãn cầu có một chỗ p