7 cách quan trọng Làm thế nào quá trình đánh giá công việc đóng vai trò quan trọng trong quản lý tiền lương và tiền lương

Những cách quan trọng làm thế nào quá trình đánh giá công việc đóng vai trò quan trọng trong tiền lương và quản lý tiền lương được liệt kê dưới đây:

Đánh giá công việc là nền tảng của một chương trình lương và lương chính thức. Nếu không xác định giá trị công việc tương đối thành cách phòng thủ hợp lý, sẽ rất khó để thiết lập một chương trình chính thức. Quá trình đánh giá công việc đóng một vai trò quan trọng trong quản lý tiền lương và tiền lương theo những cách sau.

Hình ảnh lịch sự: harrisonassessmentsna.com/wp-content/uploads/2013/10/1024lahoma682.jpg

1. Đánh giá công việc là phương tiện hiệu quả nhất để xác định mối quan hệ lương nội bộ đối với hầu hết các loại công việc.

2. Đánh giá công việc có thể được sử dụng như một công cụ để thực hiện các chính sách lương cơ bản của công ty.

3. Các mối quan hệ trả lương cơ bản công bằng được thiết lập bởi đánh giá công việc đóng vai trò là nền tảng cho các kế hoạch khuyến khích hoặc thưởng. Thông qua đánh giá công việc, công ty có thể thiết lập giá trị công việc tiêu chuẩn theo đó thu nhập khuyến khích thêm, thanh toán tiền thưởng hoặc tăng công đức có thể được thiết lập.

4. Đánh giá công việc cung cấp một cơ sở hợp lý cho việc di chuyển nhân sự. Trừ khi các lớp công việc tương đối được thiết lập ở nơi đầu tiên, các nhà quản lý sẽ không biết liệu một động thái nhân sự thể hiện sự thăng tiến hay hạ cấp hay chuyển giao.

5. Kiểm soát hữu ích về tiền lương và chi phí tiền lương có thể được hỗ trợ rất nhiều bằng cách đánh giá công việc.

6. Đánh giá công việc cung cấp một nền tảng thực tế cho việc trả lương cho các công ty cạnh tranh. Điều này, đến lượt nó, đảm bảo hợp lý rằng công ty sẽ có được số lượng và loại người cần thiết để vận hành doanh nghiệp, đồng thời, duy trì chi phí tiền lương ở mức cạnh tranh.

7. Đánh giá công việc hỗ trợ các nhà quản lý trong các cuộc họp trả lương hàng ngày. Điều này góp phần làm giảm sự bất bình của nhân viên, cho năng suất của nhân viên cao hơn thông qua tinh thần cao hơn và doanh thu ít hơn.

Vì vậy, những lợi thế đạt được từ đánh giá công việc là rất đáng kể. Nhưng việc thiết lập một chương trình đánh giá công việc có thể liên quan đến việc tăng đáng kể chi phí. Chúng sẽ bao gồm tiền lương của nhân viên dành cho quá trình đánh giá công việc và chi phí hành chính vốn có trong một chương trình đánh giá công việc chính thức. Quản lý phải cân nhắc các chi phí này với lợi ích tiềm năng.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019