tham nhũng

Xã hội miễn phí tham nhũng theo luật quốc tế!

Xã hội miễn phí tham nhũng theo luật quốc tế! Người ta đã lập luận rằng cuộc đấu tranh để thúc đẩy nhân quyền và chiến dịch chống tham nhũng chia sẻ rất nhiều điểm chung. Một chính phủ tham nhũng bác bỏ cả tính minh bạch và trách nhiệm giải trình không có khả năng tôn trọng quyền con người. Do đó, chiến dịch ngăn chặn tham nhũng và phong trào bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Một chế độ pháp lý quốc tế để chống tham nhũng!

Một chế độ pháp lý quốc tế để chống tham nhũng! Đã có một lĩnh vực đang phát triển của việc xây dựng luật ở cả cấp quốc gia và quốc tế về vấn đề tham nhũng. Các tổ chức toàn cầu và khu vực hàng đầu dẫn đầu phong trào này, bao gồm Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hội đồng Châu Âu, Liên minh Châu Âu (EU), Tổ chức các Quốc gia Hoa Kỳ (OAS), Tổ chức cho Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên minh Toàn cầu Châu Phi (GCA) và Phòng Thương mại Quốc tế, đã đưa ra các chính sách và chiến lược chống tham nhũng. Động lực phối hợp ở cấp độ đa phương để đối mặt với vấn đề tha