Phiền muộn

Tâm lý trầm cảm hưng cảm: Các loại và giải thích về rối loạn trầm cảm hưng cảm

Tâm lý trầm cảm hưng cảm: Các loại và giải thích về rối loạn trầm cảm hưng cảm! B liven (1972) cho rằng thập niên 1970 có thể được mô tả là thời đại của sự u sầu khi các rối loạn cảm xúc được quan sát thấy đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong dân số. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/3/38/Vincent_Willem_van_G