nguyên tắc chỉ thị

Nguyên tắc chỉ thị của chính sách nhà nước

1. Khát vọng về một Nhà nước phúc lợi: Hiến pháp Ấn Độ không chỉ nhằm thiết lập nền dân chủ chính trị, mà còn là nhà nước phúc lợi hoặc dịch vụ xã hội. Lý thuyết Laissez thế kỷ 19, lý thuyết không ảnh hưởng đến các nhà soạn thảo Hiến pháp của chúng ta. Trên thực tế, họ đã kết hôn với triết lý của chủ nghĩa xã hội đang dần lan rộng khắp th