Đất ngập nước: Định nghĩa, phân loại và ý nghĩa của vùng đất ngập nước

Đất ngập nước: Định nghĩa, phân loại và ý nghĩa!

Nhiều hệ sinh thái trên cạn và dưới nước được tích hợp trong nhiều môi trường của vùng đất ngập nước như đầm lầy ven biển (cửa sông), đất than bùn và đầm lầy. Các vùng đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế đã được xác định bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên.

Các vùng đất ngập nước đã được xác định theo nhiều cách khác nhau:

(a) Theo Kiểm kê Đất ngập nước Quốc gia Hoa Kỳ, Đất ngập nước là vùng đất chuyển tiếp giữa các hệ thống trên cạn và dưới nước, nơi mực nước ngầm ở hoặc gần bề mặt hoặc vùng đất được bao phủ bởi nước nông.

(b) Theo Mitsch và Gooselinks 1986, Đất ngập nước được đặc trưng bởi sự hiện diện của nước, đất độc đáo khác với vùng cao liền kề và thảm thực vật thích nghi với điều kiện ẩm ướt, ví dụ như hydrophytes.

(c) Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế, Đất ngập nước được định nghĩa là khu vực đất than bùn đầm lầy có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo, vĩnh viễn hoặc tạm thời, với nước có thể tĩnh hoặc chảy, tươi hoặc lợ; và độ sâu của nước khi thủy triều thấp không vượt quá sáu mét.

Theo Mart vào năm 1986, Wetlands được coi là cảnh quan hóa thạch khi quá trình hình thành của chúng dừng lại từ lâu.

Phân loại vùng đất ngập nước:

Có rất nhiều biến thể ở vùng đất ngập nước dựa trên nguồn gốc, phân bố địa lý, đặc điểm đất hoặc trầm tích và thảm thực vật chiếm ưu thế.

Dựa trên chế độ hình thành của chúng, vùng đất ngập nước được chia thành 3 loại cụ thể là:

Đất ngập nước tự nhiên, nhân tạo và giả.

(a) Vùng đất ngập nước tự nhiên:

Chúng được hình thành như là kết quả của những thay đổi về địa lý hoặc liên quan và có thể là theo mùa hoặc lâu năm.

(b) Đất ngập nước nhân tạo hoặc nhân tạo:

Đây là những vùng đất ngập nước được tạo ra đặc biệt vì lợi ích của nhân loại và để đáp ứng những nhu cầu sống còn nhất định của nhân loại.

Đây là theo mùa hoặc lâu năm và bao gồm các hồ chứa, ao, đầm và đường thủy.

(c) Vùng đất ngập nước giả:

Chúng bao gồm các cánh đồng lúa được canh tác nơi các vùng đất ngập nước như điều kiện đặc biệt được chuẩn bị cho các mục đích tạm thời. Đây là những vùng đất ngập nước theo mùa.

Ý nghĩa của vùng đất ngập nước:

(a) Theo Hollis et al 1988, Đầm lầy thể hiện sự chuyển đổi từ vùng cao sang hệ thống thủy sinh nước sâu và do đó chúng thực sự là những sinh thái có điều kiện phù hợp với sự đa dạng và năng suất cao.

(b) Các vùng đất ngập nước điều chỉnh chu trình thủy văn bằng cách điều chỉnh việc nạp lại và xả nước ngầm.

(c) Chúng giúp duy trì số lượng và chất lượng nước bằng cách sử dụng hiệu quả lọc nước của thực vật và động vật, tức là chúng đóng vai trò xử lý nước thải và ao oxy hóa.

(d) Vùng đất ngập nước là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài cá nước ngọt và nước biển, di cư nước và nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe dọa, tức là chúng phục vụ như một bể sinh học có giá trị.

(e) Họ kiểm tra sự chuyển động của chất dinh dưỡng và do đó đảm bảo hoạt động hiệu quả của các chu trình vật lý, hóa học và sinh học của tự nhiên.

(f) Vùng đất ngập nước đóng vai trò là nơi dự trữ năng lượng và carbon dioxide.

Bên cạnh đó là nơi giải trí và thu hút khách du lịch vùng đất ngập nước là nơi di sản thiên nhiên và văn hóa. Tuy nhiên, nếu chúng bị rút cạn thì chúng có lợi ích kinh tế hơn cho nông nghiệp và cho sử dụng đô thị. Các tổ chức quốc tế và chính phủ sẵn sàng tài trợ trong trường hợp các dự án liên quan đến thoát nước của vùng đất ngập nước cho sử dụng nông nghiệp và lâm nghiệp.


Đề XuấT

Tại sao SCM là bắt buộc? (5 nhu cầu)
2019
Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử - Đã thảo luận!
2019
Protein có phải là polymer của axit amin không? - Đã trả lời!
2019