quyết định

Quyết định tạo môi trường: Sự chắc chắn, không chắc chắn và rủi ro

Các quyết định được thực hiện trong các loại môi trường khác nhau. Loại môi trường cũng ảnh hưởng đến cách ra quyết định. Có ba loại môi trường trong đó các quyết định được đưa ra. 1. Chắc chắn: Trong loại môi trường ra quyết định này, chỉ có một loại sự kiện có thể diễn ra. Rất khó để tìm thấy sự chắc chắn hoàn toàn trong hầu hết các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên,

Ra quyết định quản lý: Phương pháp định lượng, tập trung và quản lý

3 phương pháp tiếp cận hàng đầu đối với việc ra quyết định quản lý như sau: Các tài liệu quản lý khá phong phú với các kết quả nghiên cứu nghiên cứu liên quan đến quá trình ra quyết định theo sau bởi các nhà quản lý. Nhìn rộng ra, có ba cách tiếp cận quá trình ra quyết định - cách tiếp cận định lượng, cách tiếp cận tập trung vào quyết định và cách tiếp cận vai trò quản lý. 1. Phương pháp định lượng: Cách tiếp cận định lượng để ra quyết định là một phần mở rộng của phương pháp cổ điển. N

Vai trò của người quản lý phi gia đình trong việc ra quyết định cấp cao nhất

Mối quan hệ giữa chủ sở hữu và người quản lý không phải là gia đình. Các nhà quản lý chuyên nghiệp phải tiếp tục thực hiện tốt công việc của họ và giữ cho hóa học tiếp tục với các thành viên của gia đình sở hữu. Nhìn chung, các nhà quản lý phi gia đình rất tích cực về vai trò của họ trong doanh nghiệp gia đình, nhưng họ có một số lo ngại và e ngại. Hình ảnh lịch sự: 3.bp.blogspot.com/-0TGlJiQTkLs/URXVBBnfEgI/AAAAAAAABfQ/2Umv_03MlJI/s1600/Farm+Quản lý + dece

3 cơ sở dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định mua hàng

Một số cơ sở khiến khách hàng đưa ra quyết định mua hàng như sau: Điều quan trọng là phải hiểu tâm trí khách hàng để cải thiện kết quả quảng cáo. Hình ảnh lịch sự: funnelholic.com/wp-content/uploads/2013/09/3452263992_88806c4ec3_o.jpg Quảng cáo được sử dụng để thuyết phục mọi người mua sản phẩm. Một giả định quan trọng được đưa ra bởi các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo trong

Bảng tính điện tử - Công cụ để ra quyết định quản lý

Bảng tính điện tử - Một công cụ để ra quyết định quản lý! Một số người dùng ngại sử dụng máy tính để phân tích dữ liệu vì họ cảm thấy rằng họ sẽ yêu cầu họ phải học kỹ năng lập trình hoặc b) phụ thuộc vào lập trình viên để phân tích dữ liệu. Hình ảnh lịch sự: drpop.org/wp-content/uploads/2010/02/speed-dating-1.jpg Sự phụ thuộc như vậy,

3 quyết định kênh mà một nhà tiếp thị cần đưa ra trong thị trường quốc tế

Các quyết định kênh mà một nhà tiếp thị cần đưa ra trong Thị trường quốc tế như sau: Như trong bất kỳ thị trường nội địa nào, thị trường quốc tế đòi hỏi một nhà tiếp thị phải đưa ra ít nhất ba quyết định kênh: Hình ảnh lịch sự: ece.cmu.edu/~koopman/des_s99/design_ process / faxphie1.gif 1) Độ dài kênh: Độ dài kênh

4 chính sách cơ bản được công nhận để ra quyết định về giá trên thị trường quốc tế

Các chính sách cơ bản được công nhận cho các Quyết định về giá trên thị trường quốc tế như sau: Nguyên tắc cơ bản có thể ảnh hưởng đến quyết định giá là tình hình của người tiêu dùng và cân nhắc chi phí. Điều khá đáng tiếc là nhiều công ty không có chính sách giá rõ ràng. Sau đây là các chính sách cơ bản được ghi nhận để định giá: Hình ảnh lịch sự: emba.mit.e

Ra quyết định sản phẩm trong quản lý tiếp thị toàn cầu

Các quyết định sản phẩm quan trọng cần có trong quản lý tiếp thị toàn cầu như sau: 1) Xác định sản phẩm cho thị trường quốc tế: Công ty phải tiến hành sàng lọc sơ bộ, nghĩa là xác định thị trường và sản phẩm bằng cách tiến hành nghiên cứu thị trường. Một sản phẩm được quan niệm kém thường dẫn đến thất bại tiếp thị. Nó không phải là

Hiểu quy trình ra quyết định mua hàng với mô hình quyết định mua hàng

Để hiểu được quy trình quyết định mua hàng, chúng tôi phải lưu ý các câu hỏi sau: tôi. Những gì được mua? ii. Mục tiêu để mua là gì? iii. Ai đang mua? iv. Sản phẩm được mua như thế nào? v. Vào dịp nào, sản phẩm được mua? Mô hình John Dewey đã phác thảo năm giai đoạn ra quyết định sau đây. tôi. Một khó khăn được cảm nhận ii. Khó khăn được định vị và xác định iii. Các giải

5 vai trò của người mua trong khi đưa ra quyết định mua

Đối với nhiều sản phẩm, thật dễ dàng để xác định người mua. Đàn ông thường chọn thiết bị cạo râu và phụ nữ chọn son môi. Các sản phẩm khác liên quan đến một đơn vị ra quyết định bao gồm nhiều hơn một người. Hãy xem xét việc lựa chọn một chiếc ô tô gia đình. Con trai tuổi teen có thể đã đề nghị mua một chiếc xe mới. Một người bạn có thể tư vấn cho gia

Làm thế nào các yếu tố quyết định đóng góp rất nhiều trong thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp?

Đọc bài viết này để tìm hiểu về cách các yếu tố quyết định đóng góp rất nhiều vào thành công hay thất bại của một doanh nghiệp! Việc ra quyết định liên quan nhiều hơn đến 4Ps (sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và địa điểm) và quyết định phải được đưa ra đúng thời điểm. Trong sự hợp tác hoặc gắn kết đóng một vai trò quan trọng trong hình ảnh thương hiệu, lĩnh vực t

8 giai đoạn tham gia vào việc ra quyết định mua hàng của tổ chức

8 Các giai đoạn quan trọng của quy trình ra quyết định mua hàng của tổ chức như sau: 1. Giai đoạn 1: Nhận biết vấn đề 2. Giai đoạn 2: Mô tả nhu cầu 3. Giai đoạn 3: Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 4. Giai đoạn 4: Tìm kiếm nhà cung cấp 5. Giai đoạn 5: Đề xuất Gợi ý 6. Giai đoạn 6: Lựa chọn nhà cung cấp 7. Giai đoạn 7: Đặc tả quy trình đặt hàng

Hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ cho các quyết định được lập trình và hỗ trợ cho các quyết định không được lập trình

Hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ cho các quyết định được lập trình và hỗ trợ cho các quyết định không được lập trình! (A) Hỗ trợ cho các Quyết định được Lập trình (Thường xuyên và Lặp lại) như sau: 1. Thực hành: Nhiều công việc phức tạp nhưng lặp đi lặp lại có thể được thực hiện chỉ bằng thực tế. 2. Thủ tục và phương pháp tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn được xác định trước như tiêu chuẩn đầu ra và hiệu suất đ

Ra quyết định trong quản lý: Định nghĩa và tính năng - Giải thích!

Ra quyết định trong quản lý: Định nghĩa và tính năng - Giải thích! Giới thiệu: Mỗi hành động của người quản lý nói chung là kết quả của một quyết định. Nhờ vào thực tế này, PP Drucker trong cuốn sách Thực hành quản lý của mình, ông nhận xét, bất kể người quản lý làm gì, ông đều làm thông qua quyết định. Đúng, công việc quản lý liên quan đến việc đưa ra vô số quyết định. Đó là lý do tại sao nhiều ng

Các mô hình ra quyết định: Các mô hình ra quyết định hợp lý, hành chính và hồi cứu

Quá trình ra quyết định mặc dù hợp lý là một nhiệm vụ khó khăn. Tất cả các quyết định có thể được phân loại thành ba mô hình cơ bản sau đây. (1) Mô hình hợp lý / cổ điển. (2) Mô hình hợp lý hành chính hoặc ràng buộc. (3) Mô hình ra quyết định hồi cứu. Tất cả các mô hình đều có lợi cho việc hiểu bản chất của quá trình ra quyết định

Ra quyết định: 7 bước liên quan đến việc ra quyết định

Bảy bước cần thiết nhất liên quan đến quá trình ra quyết định là: 1. Xác định vấn đề, 2. Phân tích vấn đề, 3. Phát triển các giải pháp thay thế, 4. Chọn loại thay thế tốt nhất, 5. Thực hiện quyết định, 6. Theo dõi, 7. Theo dõi và phản hồi! Ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn một khóa hành động thay thế từ

Các loại quyết định: 6 loại quyết định mà mọi tổ chức cần phải thực hiện

Sau đây là các loại quyết định chính mà mọi tổ chức cần thực hiện: 1. Các quyết định được lập trình và không được lập trình: Các quyết định được lập trình có liên quan đến các vấn đề có tính chất lặp đi lặp lại hoặc các vấn đề kiểu thông thường. Một thủ tục tiêu chuẩn được tuân theo để giải quyết các vấn đề như vậy. Những quyết định này đ

Ra quyết định: 7 Bản chất cơ bản của việc ra quyết định - Giải thích!

Ra quyết định là phải cho tất cả các chức năng quản lý. Nói cách khác, việc ra quyết định trong lập kế hoạch cũng quan trọng như trong tổ chức, điều phối và kiểm soát, bởi vì trong mỗi chức năng này, người quản lý phải lựa chọn trong số một số khóa học hành động thay thế. Do đó, theo ông, tập hợp các hành vi trước đây là các quyết định, trong khi có nhiều h

Hệ thống Ringi: Đề xuất, lưu hành, phê duyệt và ghi lại

Hệ thống Ringi: Đề xuất, lưu hành, phê duyệt và ghi lại! Các quyết định trong loại hình tổ chức của Nhật Bản thường được thực hiện bằng cách chia sẻ trách nhiệm. Nó dựa trên quá trình ra quyết định đồng thuận. Nó được gọi là hệ thống Ringi. Tương tác xã hội là cơ sở của việc đưa ra quyết định. Các quan điểm khác nhau đến

Ưu điểm và nhược điểm của phong cách ra quyết định của Nhật Bản

Sau đây là những ưu điểm chính của hình thức ra quyết định của Nhật Bản: Ưu điểm: (i) Dân chủ trong tự nhiên: Theo kiểu ra quyết định của Nhật Bản, quá trình này mang tính dân chủ. Có sự tham gia của mọi loại nhân viên trong quá trình ra quyết định. (ii) Tham gia nhiều hơn: Có sự tham gia lớn hơn của mọi người trong quá

Các thành phần của thảo luận nhóm: Mục đích, lập kế hoạch và tham gia

Các thành phần của thảo luận nhóm: Mục đích, lập kế hoạch và tham gia! Một cuộc thảo luận chỉ có thể cho một cá nhân nếu anh ta là thành viên của một nhóm. Nguồn gốc của từ thảo luận là từ chối tiếng Latin, có nghĩa là 'rung chuyển' hoặc 'tấn công'. Thảo luận bắt đầu với việc chia sẻ quan điểm, thông tin, vv trong một nhóm.

Ra quyết định nhóm: đó là ưu điểm và nhược điểm

Ra quyết định nhóm: Ưu điểm và nhược điểm! Ưu điểm: "Hai cái đầu tốt hơn một cái." "Càng nhiều càng tốt." 1. Thêm thông tin: Một nhóm được trang bị tốt hơn khi có liên quan đến thông tin. Một cá nhân không thể có tất cả thông tin có sẵn cho một nhóm vì nó bao gồm một số cá nhân. 2. Đa dạng về quan điểm: Một nhóm luôn có lợi thế về quan điểm đa dạng. Điều này là

5 kỹ thuật ra quyết định nhóm

Một số kỹ thuật của việc ra quyết định nhóm là: 1. Các cuộc họp của Ủy ban 2. Các cuộc họp về Lệnh 3. Phiên thảo luận 4. Kỹ thuật nhóm danh nghĩa 5. Kỹ thuật Delphi. Có nhiều kỹ thuật khác nhau trong việc ra quyết định nhóm. Các kỹ thuật bao gồm các cuộc họp ủy ban, các cuộc họp chỉ huy, các phiên động não, kỹ thuật nhóm danh nghĩa và kỹ thuật Delphi. 1. Các cuộc họp của Ủy ban: Một ủy ban có thể được định nghĩa là một nhóm được chỉ định bởi tổ chức mẹ,

Khoảng cách tiềm năng trong nhận thức quảng cáo giữa người ra quyết định và nhân viên

Các lỗ hổng tiềm năng trong nhận thức quảng cáo giữa người ra quyết định và nhân viên được thể hiện trong Bảng 7.4. Các nhận thức khác nhau theo một nghĩa: (a) Quảng cáo được coi là không chính xác. (b) Quảng cáo được coi là không phù hợp với giá trị. (c) Quảng cáo được coi là không hiệu quả.

Kỹ thuật truyền thống và điều chỉnh thời gian để đưa ra quyết định

Các kỹ thuật có sẵn để đưa ra quyết định liên quan đến chi tiêu vốn có thể được phân loại rộng rãi dưới hai đầu: 1. Truyền thống, và 2. Điều chỉnh thời gian Mặc dù các kỹ thuật trong danh mục trước không xem xét giá trị thời gian của tiền, nhưng các kỹ thuật trong danh mục sau nhận ra giá trị thời gian của tiền và rất phổ biến. Các kỹ thuật khác nhau có sẵn để đánh giá chi tiêu vốn đã được chỉ ra trong Hình 9.2. 1. Phương pháp tiế

Các mô hình ra quyết định: Mô hình ống kính và ống kính Brunswik

Có tồn tại một số mô hình quy phạm cho việc ra quyết định cá nhân khác nhau về sự nhấn mạnh và độ phức tạp của chúng. Mô hình mà chúng tôi sẽ trình bày chi tiết là một mô hình đã được sử dụng với rất nhiều thành công trong việc nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của việc ra quyết định. Nó cũng cung cấp một khung khái niệm tốt đẹp để xem và đánh giá cao quá trình quyết định. 1. Mô hì

7 bước liên quan đến quá trình ra quyết định

Ra quyết định là một phần thiết yếu của quản lý. Do đó, quản lý và ra quyết định được coi là không thể tách rời. Việc thực hiện quyết định là một quá trình lựa chọn hướng hành động tốt nhất trong số tất cả các lựa chọn thay thế có sẵn. Các tổ chức cần phải đưa ra các quyết định khác nhau, chẳng hạn như các quyết định liê